Tradycyjnie już członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z Wąbrzeźna brali udział w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości. Kwiaty pod pomnikiem Żołnierza Polskiego na rynku złożyła delegacja z wiceprzewodniczącą Zarządu – Ireną Dąbrowską.Pokaż więcej…

20 grudnia w Wąbrzeźnie odbyło się przedświąteczne spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli członkowie Zarządu z przewodniczącą Jadwigą Skrzyniecką i wiceprzewodniczącą Ireną Dąbrowską, przewodniczącym Zarządu Oddziału Okręgowego Piotrem Hoffmannem. Modlitwę poprowadził ks. kan. Jan Kalinowski, proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie, będący również asystentem miejscowego Oddziału.Pokaż więcej…