W związku z obostrzeniami obowiązującymi podczas pandemii plan Oddziału został ograniczony do zorganizowania, tradycyjnych Zaduszek poetyckich z cyklu „Idę do Ciebie Panie”, które od 16 lat przygotowujemy z Rypińskim Bractwem Literackim, w miesiącu listopadzie.Pokaż więcej…

Bractwo Literackie „Civitas Christiana” w Rypinie od 15 lat daje świadectwo zaangażowania katolików świeckich w życie Kościoła, życie społeczne i kulturalne swoją twórczością poetycką, jak również opracowując okolicznościowe: formacyjne i artystyczne scenariusze różnych rocznic, spotkań, konferencji, etc. Z tej okazji 2 grudnia w Urzędzie Miasta w Rypinie odbyła się jubileuszowaPokaż więcej…

12 marca odbyło się Walne Zebranie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rypinie, które wybrało Zarząd mający pełnić swoje funkcje w latach 2018-2021. Pokaż więcej…