16 stycznia w siedzibie Stowarzyszenia Civitas Christiana w Rypinie odbyło się  spotkanie noworoczne. Podczas spotkania dr Tomasz Sińczak wygłosił  wykład: „Góry uświęcone krwią męczenników” o antychrześcijańskich  represjach w Armenii.Pokaż więcej…

Bractwo Literackie „Civitas Christiana” w Rypinie od 15 lat daje świadectwo zaangażowania katolików świeckich w życie Kościoła, życie społeczne i kulturalne swoją twórczością poetycką, jak również opracowując okolicznościowe: formacyjne i artystyczne scenariusze różnych rocznic, spotkań, konferencji, etc. Z tej okazji 2 grudnia w Urzędzie Miasta w Rypinie odbyła się jubileuszowaPokaż więcej…

Gdy gaśnie pamięć ludzka – dalej mówią kamienie, albowiem kamień z muru wołać będzie.   Prorok mniejszy Habakuk   Gehenna okupacji niemieckiej w 80 –tą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Rypinie pozostawia od wielu lat w swojej działalności znaki czasu- tablice, upamiętniające ludzi, wydarzenia, którePokaż więcej…

W dniu 24 kwietnia br. w siedzibie Oddziału Rypin odbyło się spotkanie z dr inż. Janem Koprowskim , autorem albumu – „Krajobraz Ziemi Dobrzyńskiej ‘’, wydanej przez Stowarzyszenie Dobrzyniacy  w Brzuzem, gdzie autor pełni funkcję Wójta Urzędu Gminy.Pokaż więcej…

Oddział w Rypinie ma tradycję podejmowania różnorodnych inicjatyw i ich realizacji związanych z historią, tradycją, promocją, wybitnych ludzi regiony, także zasłużonych dla Ojczyzny i Kościoła, organizując m.in. konferencje, sesje popularno-naukowe, spotkania, prezentacje wydawnictw poświęconych zrywom powstańczym, walkom o niepodległość w czasie niewoli narodowej.Pokaż więcej…