W 1990 r. Oddział Rypin zorganizował spektakularne uroczystości upamiętniające 70 rocznicę Bitwy Warszawskiej i jej Dobrzyńskich Epizodów w Ugoszczu, przy współudziale parafii: Obory, Ruże, Ostrowite, Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.Pokaż więcej…