25 marca w sali Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie odbyła się prelekcja pt. „Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski – cichy święty. Harcerz i kapłan za drutami niemieckich obozów koncentracyjnych”, którą wygłosił dr Robert Zadura, autor publikacji dotyczących życia błogosławionego kapłana.Pokaż więcej…