Sympozjum naukowe z okazji 50–lecia encykliki Papieża Pawła VI w Bydgoszczy

W przeddzień VII Bydgoskiego Marszu dla  Życia i Rodziny, 9 czerwca, w sali Domu Polskiego przy Katedrze odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe z okazji 50-lecia encykliki Papieża Pawła VI „Humanae Vitae, pt. „Interdyscyplinarne  aspekty obrony życia ludzkiego”.

Głównym organizatorem Sympozjum było Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Bydgoskiej . Wykładowcami były osoby zawodowo i społecznie realizujące wskazania w/w encykliki. Nasze Stowarzyszenie było organizacją wspierającą. Już od maja wręczaliśmy ulotki, rozsyłaliśmy je także drogą elektroniczną, plakat zagościł na toruńskiej stronie internetowej. W sam dzień Sympozjum włączyliśmy się w pomoc przy organizacji poczęstunku dla wykładowców i słuchaczy. A przybyło ich niemało, dopisali również nasi członkowie wraz z rodzinami.

Sympozjum poprzedził krótki koncert fortepianowy utworów Chopina,  a  inauguracyjny wykład pt. „Humanae Vitae – pasterska troska bł. Pawła VI o życie ludzkie, małżeństwo i rodzinę” przedstawił  ks. Arkadiusz Muzolf, diecezjalny duszpasterz rodzin.

Kierownikiem naukowym Sympozjum była dr n. med. Daria Pracka, która wygłosiła wykład, pt. „W trosce o zdrowie prokreacyjne”. Mówiła w nim o procesach naruszania ekosystemu życia człowieka, gdyż  naukowcy już od półwiecza obserwują degradację naturalnego środowiska człowieka, niosącą za sobą eskalację chorób cywilizacyjnych, w tym chorób i zaburzeń, skutkujących okresową  lub trwałą  niepłodnością. O znaczeniu wyników badań laboratoryjnych w diagnostyce niepłodności oraz  o znaczeniu ultrasonografii prenatalnej mówili dwaj specjaliści w tych dziedzinach: mgr Marcin Szczur oraz dr n. med. Jacek Skórczewski.

Nieco inną tematykę podjął dr hab. n. med. Wiktor Dróżdż, która brzmiała: „Psychologiczne i medyczne aspekty kontynuacji ciąży po wykryciu nieuleczalnych wad wrodzonych”. Wskazał na konieczność rozwoju badań nad taką ciążą oraz na konieczność wsparcia duchowego, organizacyjnego, medycznego i psychologicznego dla rodziców. O  nowych inicjatywach dla szeroko rozumianego aspektu ochrony życia mówiły młode osoby zaangażowane w powstanie pierwszego w woj. kujawsko –pomorskim Centrum  Troski o Płodność „Nowe Życie”, instruktorki Modelu Creighton: Carine Stranz-Rambowicz i Agnieszka Remus, przypominając, że na jego fundamencie  powstała naprotechnologia.

Inna inicjatywa, która wywoła  poruszenie, to  przybliżenie  przez Małgorzatę Bronkę,  dyrektor powstałego niedawno w Bydgoszczy Centrum Opieki Perinatalnej św. Łazarza jego założeń: Centrum  wypracowuje  pomoc nad rodziną oczekującą na narodziny nieuleczalnie chorego dziecka. Obszerny, ale i interesujący wykład, pt.:  „Interdyscyplinarne leczenie niepłodności. Wpływ chorób ogólnoustrojowych na płodność” wygłosił gość z Gdańska  dr  n. med. Aleksandra Maria Kicińska. Z wykładu słuchacze dowiedzieli  się m.in., że wiele często występujących chorób czy zaburzeń oraz przyjmowanie  lekarstw mogą być przyczyną niepłodności.

Na drugi dzień po Sympozjum, podczas Marszu dla Życia rozpoznawaliśmy twarze słuchaczy a także uczestników XXII Konkursu Wiedzy Biblijnej, w tym laureatkę III m. etapu Diecezjalnego, Edytę Chmielewicz, która nie tylko pięknie zaśpiewała Psalm podczas eucharystii w Niepokalanowie, ale i poprowadziła odśpiewanie Hymnu Polski na zakończenie Marszu.

Hanna Marchlik (fot.)