Spotkanie Zarządu Oddziału w Rypinie

Początek grudnia to we wszystkich oddziałach Stowarzyszenia czas podsumowań oraz podjęcia decyzji o realizacji projektów w nadchodzącym roku.

Wedle tego samego trybu funkcjonuje Oddział w Rypinie, którego członkowie zebrali się dodatkowo w celu wybrania swoich reprezentantów na Walne Zebranie Oddziału Okręgowego w Toruniu, które zostało zaplanowane na 7 grudnia 2018 r. w Przysieku. Delegatami z Rypina zostali jednogłośnie państwo Zenobia oraz Edmund Rogowscy, którzy od wielu lat pełnią funkcje w Zarządzie oddziału miejskiego oraz są motorem napędowym wielu zrealizowanych dotychczas inicjatyw.

W tym roku wśród zrealizowanych projektów trzeba wymienić spotkanie poświęcone Żołnierzom Wyklętym oraz konferencję o ks. Władysławie Mąkowskim. Dodatkowo członkowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniach formacyjnych dotyczących Ducha Świętego i Katolickiej Nauki Społecznej prowadzonych przez ks. prał. Tadeusza Zabornego, rekolekcjach wielkopostnych i adwentowych oraz angażowali się w edukację najmłodszych organizując po raz kolejny Konkurs Twórczości Dobrzyńskiej.

Nie mniej pracowicie zapowiada się 2019 r., w którym przypada 80 rocznica wybuchu II wojny światowej oraz planowana jest kontynuacja projektów dotyczących stulecia odzyskania niepodległości Polski.

Szymon Szczęsny, fot. Zofia Sędzik