Spotkanie z prof. Waldemarem Rozynkowski w Rypinie

Wzorem lat ubiegłych rypiński oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” organizuje spotkania noworoczne. Tegoroczne było połączone z wykładem profesora Waldemara Rozynkowskiego z UMK w Toruniu.Wzięli w nim udział członkowie stowarzyszenia oraz goście: Piotr Hoffman, dyrektor Oddziału KS CCH w Toruniu, prof. Waldemar Rozynkowski z UMK w Toruniu oraz ks. Tadeusz Zaborny, ks. kanonik Jerzy Drozdowski i siostry pasterki. Spotkanie rozpoczęto od wspólnej modlitwy, kolędy i opłatka. Życzenia złożył ks. prałat Tadeusz Zaborny, proboszcz parafii św. Trójcy w Rypinie.W dalszej części spotkania Danuta Wiśniewska i Jacek Szablewski zaprezentowali fragmenty programu pt.: „ Bóg się rodzi w człowieku”. W drugiej części spotkania profesor Waldemar Rozynkowski przypomniał postać księdza biskupa Czesława Kaczmarka.

Alicja Rupińska