Spotkanie poświęcone Żołnierzom Wyklętym w Rypinie

W dniu 29 maja br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Rypin odbyło się spotkanie dla społeczeństwa miasta, powiatu zatytułowane: „Kwatera Ł. Wolność jest kuloodporna.”

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i Urząd Miasta Rypin, zaprosiło dwoje wolontariuszy pracujących pod kierunkiem prof. Krzysztofa Szwagrzyka, na wydzielonym z cmentarza na Powązkach, miejscu pochówku żołnierzy konspiracji niepodległościowej. Niezłomni, częściej zwani Wyklętymi byli wierni złożonej przysiędze, walcząc o Polskę wolną od wpływów sowietów. Zamordowani skrycie, po męczarniach wrzuceni byli do bezimiennych dołów, bez szacunku należnego człowiekowi niezależnie od poglądów politycznych.

Piotr Zadora-Życieński fotograf IPN pracujący od początku szukania szczątków Żołnierzy Wyklętych, w oparciu o zdjęcia opowiadał o nich, o odkryciach, dokumentacji grobów, osobach zidentyfikowanych i trwających poszukiwaniach  pochówku rotmistrza Witolda Pileckiego oraz gen. Emila Fieldorfa „Nila”.

Jarosław Wróblewski dziennikarz, autor książek historycznych, tym razem przedstawił swoją najnowszą pozycję zat. „Kwatera „Ł.” Wolność jest kuloodporna”, w której zawarte są wywiady z osobami pracującymi na „Łączce”, rodzinami więźniów , głównie przy Racławickiej 37, gdzie obecnie powstało Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, a którego zaproszony gość jest pracownikiem.

Słuchacze spotkania, wśród których obecni byli:  burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski, przewodniczący Rady Miasta Jarosław Sochacki wraz z gronem radnych, kapłani: ks. prałat Tadeusz Zaborny – asystent,  Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rypinie, proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Rypinie ks. dr Andrzej Krasiński, kol. przewodniczący Oddziału Okręgowego w Toruniu Piotr Hoffmann, mieli też okazję  wysłuchać prezentację kilku wywiadów w interpretacji pań: Danuty Wiśniewskiej, Ewy Szpakiewicz z naszego Bractwa Literackiego.

Spotkanie przygotowała i poprowadziła przewodnicząca O/ Rypin Zenobia Rogowska. Fot. Karolina Rębacz