Spotkanie opłatkowe w Civitas Christiana we Włocławku 15-XII -2012r.

Różne bywają wigilijne uczty:
Obfite, radosne, ubogie, samotne…
Najważniejsze, aby serce do Betlejem odnalazło drogę.
By ta jedna noc odmieniła cały świat.

15 grudnia 2012 roku, sobota,  godzina 16:00  dla członków i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” oddział we Włocławku,  to dzień spotkania  opłatkowego.  Dla każdego z nas to nasze osobiste Betlejem i wspólne świętowanie narodzin Jezusa Chrystusa. W Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei u oo. Franciszkanów asystent kościelny włocławskiego Oddziału „Civitas Christiana”, o. Hieronim Tarłowski, odprawił uroczystą Mszę świętą. W homilii nawiązał do proroka izraelskiego, Eliasza, który szerzył kult Jahwe, piętnował upadek obyczajów, utratę wiary
i głosił nadejście czasów Mesjasza. Taką samą rolę odegrał św. Jan Chrzciciel, który wzywał lud do nawrócenia, udzielał chrztu pokuty i przygotowywał  ludzkie serca na przychodzącego Chrystusa. Po  Mszy św. na zaproszenie przewodniczącej  oddziału, p. Cecylii Pejas, jasełka pt. „Wieczór Wigilijny na Kujawach’’ przedstawiła młodzież z Gimnazjum nr 9 we Włocławku pod kierunkiem polonistki mgr Elżbiety Krauze,  oraz zespół  wokalno – taneczny  ” Echo Kujaw’’. W bożonarodzeniowej scenerii i atmosferze nadchodzących świąt   usłyszeliśmy  popularne  tradycyjne  kolędy przeplatane recytowanymi  wigilijnymi wierszami oraz pastorałki . Występ wzbudził zachwyt, potęgując nastrój zbliżającej się wigilijnej wieczerzy .   Po wspólnym kolędowaniu wszyscy członkowie i sympatycy  udali się do siedziby „Civitas Christiana” na agapę, czyli ucztę miłości. Według tradycji na stole wigilijnym pojawił się opłatek i odczytana została przez Kazimierza Sądowskiego Ewangelia wg św. Łukasza – „Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel”. Potem przyszedł czas na dzielenie się opłatkiem, składanie świątecznych życzeń. Pani Cecylia Pejas, gospodyni spotkania,  zaprosiła  wszystkich gości do bogato zastawionego potrawami wigilijnymi stołu.  W atmosferze radości z Narodzenia Bożej Dzieciny, pokoju i serdeczności, przy zapalonych świecach i przystrojonej kolorowymi bombkami choince, wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Na zakończenie Ojciec Hieronim złożył życzenia  i udzielił nam Bożego Błogosławieństwa, a my dziękując za  spotkanie zadedykowaliśmy słowa kolędy:

Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy;
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich.
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski..
Niebo ziemi, niebu ziemia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.

                                            Ewa Palińska