Spotkanie Klubu „Społeczeństwo” w Bydgoszczy

Zasada dobra wspólnego stała się tematyką kolejnego spotkania w bydgoskim Klubie „Społeczeństwo”, które odbyło się 11 października.

Tym razem zagadnienie zostało omówione w szerszym ujęciu, gdyż tytuł „Patriotyzm gospodarczy – egoizm czy realizacja dobra wspólnego?” był także tytułem debaty eksperckiej przeprowadzonej podczas drugiego dnia II Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej, zorganizowanego w Warszawie 2 i 3 października 2018  przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Relacja z tej debaty przedstawiona przez bydgoskich uczestników Festiwalu posłużyła do wypowiedzenia przez kandydatów do władz samorządowych swoich uwag i refleksji na temat sposobów realizacji zasady dobra wspólnego w swojej działalności obecnie i w przyszłości, po zdobyciu mandatu radnego. Byli to kandydaci szczególni, gdyż należący do różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich, jak Archikonfraternia  Literacka, Ruch Focolari, Diakonia Społeczna Ruchu Światło Życie, Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Odnowa w Duchu Świętym, czy nasze Stowarzyszenie. Wysoki poziom prowadzonej dyskusji świadczył, że założenia zasady dobra wspólnego są istotne dla uczestników spotkania.

Hanna Marchlik (fot.)