Spotkanie informacyjne o Stowarzyszeniu w Toruniu

17 lipca przy okazji zwiedzania najnowszej wystawy w Galerii Omega „Fotowidzenie różnorakie w tym „Senioriady” w retrospekcji bardzo osobistej” autorstwa Jana M. Bieska doszło do zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia przez seniorów skupionych w toruńskiej Kamienicy Inicjatyw.

W niuanse funkcjonowania organizacji oraz projektami, które będą realizowane w II połowie roku wprowadził przewodniczący Zarządu Oddziału w Toruniu – Jan Biesek. Wśród podjętych inicjatyw oprócz comiesięcznej formacji katolików świeckich i kolejnych wystaw w ramach Galerii Omega, wymienione zostały również działania realizowane we współpracy z samorządem – XIV Anielskie Spotkania w Toruniu, VI Tydzień Refleksji nad Kulturą Duchową czy projekt dotyczący 100 rocznicy włączenia Grodu Kopernika do niepodległej Polski. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani najnowszym numerem miesięcznika „Civitas Christiana”.

Szymon Szczęsny (fot.)