Rypiński Oddział Stowarzyszenia na odpuście w Skępem

Od ponad 140 lat oddają hołd Matce Bożej pielgrzymi z Rypina wędrując pieszo w wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny tj. 7 września br. dołączając w kolejne dni rowerami, samochodami, do tego dobrzyńskiego sanktuarium.

Najważniejszym przeżyciem była Msza Święta w dniu 8 września br. na placu, koncelebrowana przez kilkudziesięciu kapłanów, w tym roku pod przewodnictwem ks. bpa Mirosława Milewskiego, sufragana Diecezji Płockiej.

Wśród około 3 tysięcy wiernych było 64 pielgrzymów z Rypina, w tym 12 członków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Widzieliśmy też znajome twarze Koleżanek z Oddziału we Włocławku. Nie zabrakło ks. prałata Tadeusza Zabornego, naszego asystenta posługującego spowiedzią od rana w konfesjonale krużganka. Natomiast czoło rypińskiej grupy rowerowej należało do ks. dra Andrzeja Krasińskiego, proboszcza Parafii  pw. Świętej Trójcy, 3 – dniową opiekę duszpasterską nad rypińskimi pielgrzymami sprawował ks. Piotr Oszczyk, wikariusz Parafii  pw. Świętego Stanisława Kostki.

Przeżywając Święto Matki Bożej zwanej też Siewnej, modliliśmy się w intencji: ratunku przed pandemią, wynagrodzenia za grzechy przeciwko Najświętszemu Sercu Jezusowemu, Niepokalanym Sercem Maryi, dziękując, przepraszając i prosząc w osobistych intencjach.

Każdy z nas też z pewnością nosił w sercu tęsknotę, potrzebę spotkania z Czarną Madonną na Jasnej Górze, do której członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” pielgrzymują ponad 30 lat.

Przeżywając Święto Matki Bożej Skępskiej  nie zapomnieliśmy modlitewnie pokłonić się, złożyć kwiaty wmurowanym prochom pod tablicą upamiętniającą Wybitnego Dobrzyniaka – prof. Jerzego Pietrkiewicza, zasłużonego dla kultury, literatury europejskiej, którego wiersz zatytułowany „Modlitwa do Anioła Stróża na dzień 8 września” przykuwa uwagę przechodzących pielgrzymów.

Zenobia Rogowska