Rypin: Uroczystości setnej rocznicy urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Rypinie przypomina śp. prof. dra hab. nauk med. Włodzimierza Fijałkowskiego – świadka godności i tożsamości człowieka, lekarza – położnika, autora polskiego modelu szkoły rodzenia, wykładowcy Akademii Medycznych, autora książek, artykułów, scenariuszy filmowych.

2 września 2017 r. „Civitas Christiana” wraz z Parafią pw. Świętej Trójcy w Rypinie zorganizowano uroczystość 100 rocznicy urodzin, w programie której odprawiona została Msza Święta w świątyni dzieciństwa Profesora tj. Świętej Trójcy, koncelebrowana z udziałem ks. infułata Marka Smogorzewskiego, naszego asystenta ks. prałata Tadeusza Zabornego. Przewodniczył proboszcz ks. kan. dr Andrzej Krasiński. Homilię głosił ks. prof. UKSW dr Romuald Jaworski, psycholog z Warszawy, który po słowie wstępnym przewodniczącej Oddziału Zenobii Rogowskiej przypominającym związki śp. prof. Fijałkowskiego z Rypinem (Nagroda im. ks. Czesława Lissowskiego – 1996 r., konferencje, promocje książek z udziałem młodzieży, spotkania z tutejszą służbą zdrowia, uwieńczenie naszych starań o Nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka w Warszawie i Honorowego Obywatela Miasta Rypina 1997 r.), wygłosił referat  ”O potrzebie interdyscyplinarnej troski w rodzinie” z położeniem nacisku na współdziałanie duszpasterza, lekarza i psychologa, gdy potrzebna jest pomoc rodzinie: „Rodzina jest święta, rodziny się nie bruka”.

Bardzo ciekawa była również w następnym punkcie programu opowieść o relacji Ojca z Synem tj. Pawłem Fijałkowskim, który przyjechał po raz kolejny z żoną Marzeną do Rypina z miejscowości Prawda pod Łodzią, a ks. infułat Marek Smogorzewski, zwrócił uwagę na współczesnych świętych ludzi wykonujących swój zawód, realizujących siebie w różnych płaszczyznach życia, zgodnie z Dekalogiem, do których zaliczył Ojca Świętego Jana Pawła II i prof. W. Fijałkowskiego.

Zwieńczeniem programu było złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą ufundowaną przez członków i sympatyków „Civitas Christiana” w kruchcie świątyni przez: kol. Piotra Hoffmanna – Przewodniczącego Oddziału Okręgowego w Toruniu, burmistrza Miasta Rypin Pawła Grzybowskiego wraz z prezesem Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej – Wiesławą Winiarską i Dariuszem Borkowskim – skarbnikiem Kościoła Domowego w Polsce, przez prezesa Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego prof. dra hab. Mirosława Krajewskiego, następnie przez Panie Irenę Witkowską z Ligi Kobiet Polskich, Joannę Wilczyńską z Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz delegację Starostwa Powiatowego – członków Zarządu: Moniką Kalinowską i Mirosława Marynowskiego na tle poetyckich słów Karola Wojtyły „Rozmowy z Bogiem” z tomiku „Pieśń o Bogu ukrytym” w interpretacji kol. Urszuli Małkińskiej z tutejszego Bractwa Literackiego o życiu tych co odeszli i tych co się w nich rodzą.

Słodki poczęstunek w klubie siedziby Oddziału Rypin był okazją do rozmów, spotkań po wakacyjnym, urlopowym czasie.

[txt. Zenobia Rogowska, fot. Archiwum Urzędu Miasta Rypin]