Rypin: O darach Ducha Świętego

Oddział Rypin skupił członków Stowarzyszenia na kolejnym spotkaniu w Roku Ducha Świętego  poświęconemu Darom Ducha Świętego, które poprowadził asystent ks.prałat Tadeusz Zaborny.

Zebrane 7 maja grono po powitaniu przez kol. przewodniczącą Zenobię Rogowską, odmówiło modlitwę do Ducha Świętego. Po czym Kapłan skupił się na prezentacji łask otrzymanych od Trzeciej Osoby Trójcy Świętej, wymieniając: mądrość, rozum, wiedzę, radę, męstwo, pobożność i bojaźń Bożą, kładąc nacisk na dar mądrości w kontekście zasad życia społecznego: solidarności i dobra wspólnego.

Przeżycia duchowe, intelektualne, poszerzenie wiedzy dla ponad 30 osób, wzbogacone zostało dyskusją związaną z początkami działania Ducha Świętego u Jezusa od Zwiastowania Maryi, działania Trzeciej Osoby Trójcy Świętej przez proroków w Starym Testamencie, w księgach natchnionych, w każdym w człowieku, który został ochrzczony, w przykładach męstwa dawniej i współcześnie np. bł. ks. Jerzego Popiełuszko.

Rozmawiano także na temat postaw katolika w kontekście utraty wiary, grzechu, wiary jako łaski.

Ksiądz Asystent odpowiadał na wiele pytań uczestników spotkania za co byliśmy bardzo wdzięczni dziękując kwiatkiem i ciekawą książką Instytutu Wydawniczego PAX.

Spotkanie zakończono ważnymi komunikatami o przyjazdach:

ks. prof. Wiesława Kraińskiego wikariusza Sądu Biskupiego Diecezji Toruńskiej z prelekcją o Św. Janie Pawle II jako człowieku, papieżu, mistyku, w dniu 10 maja br.do Urzędu Miasta Rypin.

brata Elii, włoskiego stygmatyka świadczącego o Jezusie, do Parafii Św. Trójcy w Rypinie w dn. 16 maja br.,na które jesteśmy zaproszeni.

Zenobia Rogowska, fot. Zofia Sędzik