„Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu”

24. marca we Włocławku odbyły się uroczystości, związane z X Narodowym Dniem Życia i Dniem Świętości Życia, w których uczestniczyło około 400 osób. Te dwa Dni przypominają Polakom, że życie każdego człowieka ma wielką wartość i powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci. Ich mottem stały się słowa bł. Jana Pawła II „Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu”. Patronat honorowy po raz kolejny przyjęli: Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering oraz Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Całbecki.

Obchody w katedrze zainaugurowano  Duchową Adopcją Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą,  do której przystąpiło około 50 osób. Ceremoniał przyjęcia prowadzili: p. Cecylia Pejas z Katolickiego Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA i x. Artur Krzyżanowski, diecezjalny duszpasterz rodzin. Mszę świętą koncelebrowali kapłani pod przewodnictwem Pasterza Diecezji, który w wielowątkowej homilii podkreślał m.in. trud życia młodego człowieka we współczesnym świecie ze względu na relatywizm wartości i realne zagrożenia, np. ideologią gender, która może zakłócić, czy nawet zniweczyć rozwój osoby ludzkiej. Katedralne uroczystości uświetnił chór z parafii bł. Jerzego Matulewicza z Konina. Dalsze obchody odbyły się w Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie wręczano  nagrody laureatom 7 konkursów: plastycznych, literackich: na esej, mini komiks, list do nienarodzonego dziecka; na plakat, ozdobę wielkanocną i scenariusz (dla nauczycieli), ogłoszonych w związku z Dniami Życia. Główną nagrodę – 6. dniową pielgrzymkę na kanonizację bł. Jana Pawła II, ufundowaną przez Caritas Diecezji Włocławskiej, wręczył Biskup Ordynariusz Pawłowi Błasikowi z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, za „świetne, wyczerpujące opracowanie tematu i wartościowe, osobiste świadectwo”, zawarte w eseju pt. „Ojciec święty Jan Paweł II w obronie życia i godności człowieka”. Uczestnicy konferencji wzięli także udział w lekcji pt. „Tylko miłość daje życie”, którą przeprowadził Wiesław Gajewski z Fundacji Czyste Serca w Bydgoszczy. Głównym wątkiem tego barwnego, popartego multimedialnymi metodami spotkania, było ukazanie wartości każdego życia, podkreślenie, że życie nie bierze się z przypadku, tylko z natury człowieczeństwa, a raz zaczęte, nigdy się nie kończy. Kolejnym punktem programu była inscenizacja pt. Jan Paweł II – papież rodzin”, znakomicie przedstawiona przez uczniów Zespołu Szkół w Zbrachlinie. Organizatorami konferencji byli: Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA, Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Włocławskiej, Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, oraz Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku. Dziękujemy nauczycielom, katechetom, wychowawcom, doradcom życia rodzinnego, którzy zorganizowali delegacje uczniów z ponad 20 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także sponsorom: Rubikonowi, Fundacji Czyste Serca w Bydgoszczy, Caritas, Marszałkowi Województwa, toruńskiemu oddziałowi CIVITAS CHRISTIANA, Wydziałowi duszpasterstwa ogólnego kurii włocławskiej, oraz anonimowym darczyńcom.

Zobacz relacje lokalnych mediów:

http://q4.pl/?id=17&news=155016

http://www.diecezja.wloclawek.pl/pl/news/20,aktualnosci/1360,obchody-narodowego-dnia-zycia-w-diecezji-wloclawskiej

http://www.czysteserca.org.pl/aktualnosci/41/x-narodowy-dzien-zycia

 Małgorzata Bojarska – duszpasterstwo rodzin diecezji włocławskiej.