Reportaż z 74. Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. Włodzimierza Pietrzaka

10 czerwca w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się gala wręczenia 74. Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka. Po raz pierwszy w historii w uroczystości wzięło udział podwójne grono laureatów, bo uhonorowano również laureatów z roku ubiegłego.

Nagroda Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. Włodzimierza Pietrzaka to najstarsze niepaństwowe wyróżnienie, przyznawane nieprzerwanie od 1948 r., za wybitną twórczość naukową, artystyczną, literacką oraz za doniosłe osiągnięcia w działalności formacyjnej, kulturalnej i społecznej, będące świadectwem uniwersalnych wartości ludzkich i chrześcijańskich oraz postaw i dokonań je wyrażających w życiu narodu.

Uroczystość ze względu na pandemię miała nieco okrojony charakter, bowiem wzięli w niej udział jedynie zaproszeni goście i reprezentacja naszego środowiska, a z widzami łączyliśmy się za pomocą transmisji online.

Obchody rozpoczął Maciej Szepietowski, prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, który podkreślił wyjątkowość gali ze względu na przyznanie podwójnych Nagród. Zauważył także, że pandemia nie zahamowała działań Stowarzyszenia, szczególnie w dziedzinie promowania autorytetów, a Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka jest tego potwierdzeniem. – W dzisiejszej epoce łatwo ludzi szufladkować, kierować się stereotypami. A patron Nagrody jest po prostu człowiekiem z krwi i kości, człowiekiem prawdziwym i integralnym. W jego postawie nie ma sprzeczności, nie ma dysharmonii, jest jedność – mówił prezes Szepietowski.

List ministra Piotra Glińskiego odczytał Kacper Sakowicz, Szef Gabinetu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, podkreślając zasługi laureatów na rzecz zachowania polskiej kultury, tożsamości splecionej w sposób nierozerwalny z wiarą katolicką i etyką życia społecznego i składając podziękowania na ręce Kapituły Nagrody i organizatora.

Przenieśliśmy się do roku 2020, kiedy przyznano 73. Nagrodę Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Wówczas ze względu na pandemię nie mogliśmy uścisnąć dłoni jej laureatów. Dziś w końcu możemy to zrobić. W ubiegłorocznej edycji uhonorowano, a dziś wręczono laury dla:

Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku – za konsekwentne formowanie przyszłych kapłanów w duchu nauczania Prymasa Tysiąclecia,

Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – za wytrwałe budowanie Żywego Pomnika Jana Pawła Wielkiego,

Prof. Gustawa Zemły – za wybitną twórczość rzeźbiarską, niosącą głębokie treści narodowe i chrześcijańskie.

Przyszedł czas na rozdanie Nagród z bieżącej edycji. Tegorocznym laurem uhonorowano Dzieło Lasek, stworzone przez Służebnicę Bożą Matkę Elżbietę Czacką: niewidomym, współpracownikom świeckim Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Siostrom Franciszkankom Służebnicom Krzyża – za pełną miłości służbę, ewangeliczne świadectwo braterstwa oraz wkład w odnowę Kościoła.

Laudację na rzecz Dzieła Lasek wygłosił JE bp prof. Michał Janocha.Dzieło Lasek jest bardzo bliskie mojemu serca. Charakteryzuje je trzy elementy. Pierwszy, dobro, czyli cała osoba Matki, paschalny wymiar jej życia. Drugi, prawda, Laski jako dzieło formacji osób niewidomych, którzy dzięki edukacji wreszcie odzyskują wartość w swoich i innych oczach. Trzeci, piękno, w budynkach i przyrodzie wokół nich w Laskach i prostocie działań Sióstr Franciszkanek – mówił bp Janocha.

Nagrodę odebrali s. Sara Kieliszek oraz Paweł Kacprzyk, Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Laski. – Nasze działanie charakteryzuje określenie Triuno (dosłownie „troista jedność”), która z jednej strony wyraża cześć dla Trójcy Świętej, z drugiej zaś stanowi odzwierciedlenie struktury samej grupy, którą na równych prawach tworzą osoby konsekrowane, świeckie i niewidomi. To, co my robimy, to wnoszenie wartości chrześcijańskich wśród ludzi, z którymi współpracujemy. Tak odbieramy tę Nagrodę – powiedział Paweł Kacprzyk.

– Dzisiejsza nagroda to dla nas ważny moment w przygotowaniu do beatyfikacji Naszej Matki, która odbędzie się 12 września wraz z kard. Stefanem Wyszyńskim – powiedziała s. Sara Kieliszek.

Nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka otrzymał w tym roku również ks. prof. Mirosław Wróbel – za naukowe dokonania w dziedzinie nauk biblijnych oraz apostolskie dzielenie się Słowem Bożym, szczególnie z młodzieżą.

Laudację na cześć ks. prof. Wróbla wygłosił ks. dr Dariusz Wojtecki, przybliżając życiorys laureata i podkreślając, że w jego życiu realizuje się dawno przyjęte motto zaczerpnięte z Księgi Mądrości: Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli i myślenie godne tego, co mi dane. On bowiem jest przewodnikiem mądrości.

– Cytując fragment Listu Gratulacyjnego od Rektora KULu: mam świadomość, że owoce wieloletniej pracy ks. prof. realizowane są na wielu polach, a ostatecznie prowadzą człowieka na spotkanie z Jezusem Obecnym – mówił ks. Wojtecki.

Nie sposób nie wspomnieć o Mamie ks. profesora, pani Reginie Wróbel. Idąc za słowami kard. Wyszyńskiego: wiele matek kapłanów cicho towarzyszy posłudze syna; wydaje się, że często wpływ matki jest najbardziej istotny. Dlatego na ręce Matki pragnę złożyć wyrazy uznania za dar księdza profesora, wybitnego biblisty i apostoła Słowa Bożego wśród młodzieży – kontynuował ks. Wojtecki.

Przyjmuje to wyróżnienie jako hołd dla środowisk, w których pracuje, przede wszystkim dla Archidiecezji Lubelskiej, z którą jestem związany już od 35 lat i KULu – mówił laureat. – Jestem wdzięczny za dom, z którego wychodzę i za rodzinę Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, w której mogę poczuć radość Ewangelii – powiedział ks. prof. Wróbel.

Mężna i bezkompromisowa służba życia – w wymiarze formacyjnym, edukacyjnym i pomocowym – to motyw przyznania Pietrzakowego Lauru Fundacji Małych Stópek.

Laudator bp dr Wiesław Alojzy Mering podkreślił, że jest pełen uznania dla zapału i gorliwości połączonych z kompetencją charakteryzujących Fundację. – W czasach kryzysu cywilizacji europejskiej i likwidacji kultury trzeba wrócić do wartości i wspólnoty, żeby poczuć się wolnym. W czasach, kiedy aborcja uznawana za prawo człowieka, Fundacja na czele z ks. Tomaszem Kancelarczykiem budzi sumienia – mówił bp Mering.

Dziękuję Katolickiemu Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”, którego praca formacyjna na rzecz kształtowania postaw dla rodziny i ojczyzny zaowocowała grodem młodych osób, które były u początku Fundacji Małych Stópek. Dziękuję również wszystkim darczyńcom Fundacji; dziękuję od wszystkich dzieci, którym pomożemy – powiedział laureat Nagrody.

Wydarzenie zwieńczył koncert artystów z Centrum Muzyki Marzeń: Lucyny Strzemeckiej (skrzypce) i Jakuba Włoszczuka (fortepian).

Kapitułę Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka stanowią: JE bp prof. Michał Janocha – przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, JE bp prof. Wiesław Alojzy Mering, JE ks. bp prof. Andrzej Franciszek Dziuba, ks. dr Dariusz Wojtecki, Sławomir Józefiak, Tomasz Nakielski i Maciej Szepietowski (sekretarz Kapituły).

Patronem nagrody fundowanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest od początku Włodzimierz Pietrzak (1913–1944) – prawnik, pisarz i krytyk literacki, teoretyk kultury oraz publicysta, ale także działacz społeczny i polityczny oraz żołnierz Powstania Warszawskiego.

Marta Witczak-Żydowo