Relikwie bł. Stefana Wyszyńskiego w Bydgoszczy

16 marca w sali Stowarzyszenia przy Placu Piastowskim 5 odbyło się w sali zebranie członków podczas którego przewodnicząca oddziału Teresa Misiewicz jeszcze raz przybliżyła postać i nauczanie prymasa Wyszyńskiego oraz przebieg procesu beatyfikacyjnego.

Centralnym punktem uroczystości była Msza św. koncelebrowana w parafii pw. Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy, w którym uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, zaproszeni goście oraz parafianie. Podczas kazania nawiązano do postaci kard. Stefana Wyszyńskiego oraz podziękowano za nawiedzenie relikwiami bydgoskiej świątyni.

Po mszy św. odmówiono litanię do kard. Stefana Wyszyńskiego i udzielono błogosławieństwa relikwiami.

Piotr Hoffmann