Relacja z sesji naukowej o Matce Marii od NSJ Łempickiej w Kętach

Sesja naukowa poświęcona Służebnicy Bożej Matce Marii od NSJ Łempickiej – kandydatce na ołtarze, fundatorce kęckiego klasztoru i kościoła sióstr klarysek od Wieczystej Adoracji – odbyła się 22 września w Domu Kultury w Kętach. Spotkanie, zatytułowane „Życie, które przyniosło owoc”, było częścią rocznicowych obchodów, związanych z setną rocznicą śmierci Fundatorki.

W spotkaniu uczestniczyła liczna delegacja członków rypińskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” wraz z przewodniczącą zarządu Zenobią Rogowską. Jednym z prelegentów był asystent kościelny oddziału w Rypinie – ks. prałat Tadeusz Zaborny, który wygłosił wykład pt. „Genealogiczne korzenie Służebnicy Bożej Matki Marii Łempickiej. Jego wystąpienie oraz szersza relacja z wydarzenia jest dostępna poniżej:

Robert Karp, fot. Kamilla Frysztacka