Rekolekcje Wielkopostne w Toruniu

W dniach 12-13 kwietnia w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Toruniu odbyły się rekolekcje wielkopostne członków Stowarzyszenia z Kujaw i Pomorza.

W najważniejszy okres roku kościelnego członków naszej wspólnoty wprowadził ks. Kamil Pańkowiec – wikariusz parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Toruniu, którego wspierał ks. prał. Tadeusz Zaborny z Rypina.

Wśród zgromadzonych członków Stowarzyszenia nie zabrakło przedstawicieli środowisk z Bydgoszczy, Inowrocławia, Rypina, Torunia, Ślesina, Wąbrzeźna czy Włocławka. Ks. Kamil w swoich naukach mówił o przygotowaniu się do czasu Paschy w trzech płaszczyznach: osobistej, najbliższej wspólnoty oraz jako członków stowarzyszenia katolickiego. Pierwsze nauczanie nawiązywało m.in. do fragmentu ze Starego Testamentu odnoszącego się do historii proroka Natana i króla Dawida.

– Postarajmy się dostrzec osoby, które w naszym najbliższym otoczeniu są niczym prorok Natan, który po zbrodni króla Dawida dokonanej na Uriaszu Hetycie i uwiedzeniu jego żony Batszeby pojednał władcę Izraela z Bogiem. Czas Wielkiej Nocy jest tym momentem w roku, kiedy powinniśmy zwrócić uwagę na osoby, które swoimi czynami i radami pomagają nam pozostać we właściwej relacji  z Bogiem i drugim człowiekiem – mówił rekolekcjonista.

Spotkanie sobotnie rozpoczęło się od odmówienia modlitwy godzin, następnie kolejną z nauk wygłosił ks. Kamil, która dotyczyła brania odpowiedzialności za środowiska i wspólnoty w których żyjemy.

Po przerwie kawowej głos zabrał prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, który przedstawił sylwetkę i działalność Sługi Bożego ks. bp Adolfa Piotra Szelążka, który końcowe lata życia spędził w położonej nieopodal Torunia miejscowości Zamek Bierzgłowski, a pochowany został w toruńskim kościele św. Jakuba. Prof. Rozynkowski jako członek komisji historycznej badającej życiorys biskupa-wygnańca przedstawił wiele interesujących zagadnień, związanych z toczącym się od 2013 r. procesem beatyfikacyjnym.

Bp Adolf Piotr Szelążek żył w latach 1865-1950. Ukończył wyższe seminarium w Płocku, następnie pełnił funkcję wykładowcy w seminariach w Płocku i Petersburgu w Rosji. 29 lipca 1918 r. zostaje mianowany biskupem pomocniczym diecezji płockiej, a 14 grudnia 1925 r. ordynariuszem diecezji łuckiej. W tym czasie reprezentuje Polskę na konferencji pokojowej w Rydze (1921 r.) oraz przy zawieraniu konkordatu ze Stolicą Apostolską (1925 r.). 1 sierpnia 1936 założył na terenie diecezji łuckiej Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W czasie II wojny światowej jest prześladowany przez Sowietów oraz więziony przez NKWD w Kijowie pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Watykanu. Ostatecznie zostaje deportowany do Polski, schronienie znajduje wśród innych kapłanów zmuszonych do opuszczenia diecezji łuckiej w Zamku Bierzgłowskim, gdzie umiera 9 lutego 1950 r.

Rekolekcje, które były również okazją do spotkania się Zarządu Oddziału Okręgowego, zakończyły się sobotnią Mszą św., w czasie której słowami homilii ks. Kamil zachęcał uczestników do aktywnego przeżywania Świąt Wielkiej Nocy. Nie tylko Niedzieli i Poniedziałku Wielkanocnego, ale również całego czasu Wielkiego Tygodnia, kiedy odbywają się wydarzenia kluczowe na prawidłowego zrozumienia istoty chrześcijaństwa.

– Jako członkowie Stowarzyszenia, któremu przysługuje tytuł „katolickiego” macie wielkie szczęście, ponieważ możecie się dodatkowo formować za sprawą choćby rekolekcji w których uczestniczycie, ale również pamiętajcie o obowiązku, który powinniście podjąć wobec bliźnich, a jest nim głoszenie słowa i dawanie codziennego przykładu Dobrej Nowiny, w czym bardzo pomaga pełne uczestnictwo w Eucharystii – podsumował ks. Kamil.

Szymon Szczęsny (fot. Szymon Szczęsny)

Fot. Ewa Palińska