RECYTUJEMY POEZJĘ O ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ

         W dniu 23 października br. odbyła się XIV edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Dobrzyńskiej, którą organizuje tut. Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” promując twórczość lokalnych poetów a przede wszystkim znakomitego autora wierszy, powieści wpisujących ziemię dobrzyńską w literaturę europejską, dziekana Wydziału Slawistyki Uniwersytetu Londyńskiego – śp. prof. Jerzego Pietrkiewicza, tłumacza na j. angielski m. in. twórczości Karola Wojtyły i „ Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II.

W prezentacji pięknego słowa spotkało się 23 recytatorów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Rypin oraz powiatu rypińskiego.

     Jury pod przewodnictwem mgr Małgorzaty Wysockiej polonistki z Zespołu Szkół nr. 3

  1. B. Chełmickiego nagrodziło wartościowymi wydawnictwami /albumami, słownikami, leksykonami/ ufundowanymi przez Burmistrza Miasta Rypin Pawła Grzybowskiego następujących uczniów:

 

A/ kat. Szkoły podstawowe ( wg. protokołu)

 

B/ kat. Gimnazja ( wg. protokołu)

 

Nagrodę specjalną, najbardziej prestiżową dla interpretatorów twórczości Jerzego Pietrkiewicza zdobyła:

                 – Klaudia Kamińska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach

 

         Natomiast wszyscy uczestnicy konkursu, a także ich opiekunowie zostali uhonorowani dyplomami udziału i uznania pracy z uczniem.

         Coroczna, wysoka frekwencja wśród recytatorów świadczy o potrzebie organizowania spotkania przyjaciół poezji, ludzi pióra małej ojczyzny jaką jest ziemia dobrzyńska.

fot. Aneta Lipińska; Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej; Urząd Miasta Rypin