Recytowali twórczość dobrzyńską [VIDEO]

W dniu 15 października 2018 r. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z jego integralną częścią Ośrodkiem Kultury Dobrzyńskiej im. Jerzego Pietrkiewicza,  zorganizowało XVII edycję Konkursu Twórczości Dobrzyńskiej, w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z Rypina, Kowalk, Ostrowitego, Radzynka, Zakrocza, Rogowa i Trąbina.

Jury w składzie: przewodnicząca Elwira Żuchowska, członek Małgorzata Wysocka (polonistki) oceniając: dobór repertuaru, interpretację wybranych utworów, kulturę żywego słowa, ogólny wyraz artystyczny, nagrodziła następujących recytatorów przyznając:

NAGRODĘ SPECJALNĄ:GRAND PRIX, którą otrzymała KORNELIA WÓJCIK z Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Rypinie.

W kategorii „ Szkoły Podstawowe”:

MIEJSCE I – JULIA MAZUROWSKA –  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Młyńska 12 w Rypinie,

MIEJSCE I – ADAM  BYTNER–  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Młyńska 12 w Rypinie,

MIEJSCE IIFILIP TOCZEK–  Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1,Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego w Rypinie,

MIEJSCE IIWIKTORIA NOWAK – Szkoła Podstawowa im. Henryka Napiórkowskiego w Rogowie,

MIEJSCE IIISANDRA PALIŃSKA –  Szkoła Podstawowa w Zakroczu,

MIEJSCE III –  ZUZANNA WITKOWSKA – Szkoła Podstawowa w Trąbinie,

MIEJSCE III –  MONIKA DECZYŃSKA – Szkoła Podstawowa w Radzynku.

W kategorii „ Klasy Gimnazjalne”:

MIEJSCE I –  MACIEJ JANISZEWSKI –  Gimnazjum Powiatowe w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie,

MIEJSCE II –  OSKAR RUPIŃSKI – Gimnazjum-Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalkach,

MIEJSCE III – GABRIELA BARTOSZYŃSKA – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 – Gimnazjum im. J. Wybickiego ul. Sportowa 24 w Rypinie,

Recytatorzy preferowali prozę Jerzego Pietrkiewicza, patrona Konkursu, która była warunkiem zdobycia nagrody specjalnej. Natomiast autorami wierszy wybranych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów byli: Mikołaj Konczalski, Jadwiga Gumińska, Ewa Manelska, Jacek Szablewski, Edmund Rogowski, Urszula Małkińska, Alicja Rupińska, Regina Zalewska-Wojciechowska, Andrzej Gumiński.

Podczas pracy komisji Jury rypiński bard Jacek Szablewski ubogacił program „uczczenia” pięknego słowa mini recitalem z tekstami dobrzyńskimi, skomponowaną muzyką, przy akompaniamencie gitary klasycznej.

Fundatorem nagród: albumów, słowników, tomiku poetyckiego, baśni, które pobudzają wyobraźnię, poszerzają wiedzę był  Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski, za co składamy podziękowanie, kłaniając się też, Paniom Jurorom, Panu Jackowi Szablewskiemu oraz  Paniom z Zespołu Obsługi Oświaty Urzędu Miasta Rypin.

Zenobia Rogowska