Prof. Michał Białkowski: Vaticanum Secundum, a działalność Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Druga część cyklu wywiadów z dr hab. Michałem Białkowskim, prof. UMK dotyczy działalności i zaangażowaniu bł. Stefana Wyszyńskiego podczas Soboru Watykańskiego II w latach 1962-1965.

Rozmowę poprowadził Piotr Hoffmann, przewodniczący Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Toruniu.


Nagranie dostępne jest również na kanale Radia Civitas Christiana (platforma SoundCloud):

dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest autorem wielu artykułów i publikacji dot. bł. Stefana Wyszyńskiego oraz redaktorem IV „Pro Memoria” – zapisków Prymasa Tysiąclecia z lat 1956-1957.

Realizacja:
Szymon Szczęsny
Błażej Antonowicz