Prof. Michał Białkowski: Przygotowania do Soboru Watykańskiego II w Kościele katolickim w Polsce

Kolejna część cyklu wywiadów z dr hab. Michałem Białkowskim, prof. UMK dotyczy przygotowań podjętych przez Kościół katolicki w Polsce do Soboru Watykańskiego II w latach 1962-1965. Wiodącą rolę w tym zaangażowaniu odgrywał Prymas Stefan Wyszyński.

Rozmowę poprowadził Piotr Hoffmann, przewodniczący Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Toruniu.

Nagranie dostępne jest również na kanale Radia Civitas Christiana (platforma SoundCloud):

Dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, znawca dziejów Soboru Watykańskiego II i jego recepcji, autor publikacji i artykułów dot. bł. Stefana Wyszyńskiego, historii Episkopatu Polski, relacji państwo-Kościół katolicki w PRL, m.in. redaktor naukowy „Pro Memoria”, t. IV – zapisków Prymasa Tysiąclecia z lat 1956-1957.

Realizacja:
Szymon Szczęsny
Błażej Antonowicz