prof. Michał Białkowski – Prymas Stefan Wyszyński – przywódca Kościoła w Polsce

Najnowsza część serii wywiadów z dr hab. Michałem Białkowskim, prof. UMK dotyczy roli jaką odgrywał kard. Stefan Wyszyński, będąc Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. W materiale przedstawiono najważniejsze dokonania Prymasa jako przywódcy Kościoła w Polsce oraz sylwetki jego najbliższych współpracowników – abp Antoniego Baraniaka, abp Bolesława Kominka oraz abp Karola Wojtyłę.

Rozmowę poprowadził Piotr Hoffmann, przewodniczący Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Toruniu.

dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, znawca dziejów Soboru Watykańskiego II i jego recepcji, autor publikacji i artykułów dot. bł. Stefana Wyszyńskiego, historii Episkopatu Polski, relacji państwo-Kościół katolicki w PRL, m.in. redaktor naukowy „Pro Memoria”, t. IV – zapisków Prymasa Tysiąclecia z lat 1956-1957.

Nagranie dostępne jest również na kanale Radia Civitas Christiana (platforma SoundCloud):

Realizacja:
Szymon Szczęsny
Błażej Antonowicz