prof. Michał Białkowski – Prymas Stefan Wyszyński i Ojciec Jerzy Tomziński – dla dobra Polski i Kościoła

Pierwsza część cyklu wywiadów z dr hab. Michałem Białkowskim, prof. UMK dotyczy relacji łączących bł. Stefana Wyszyńskiego z niedawno zmarłym o. Jerzym Tomzińskim (1918-2021), trzykrotnym przeorem klasztoru paulinów na Jasnej Górze, dwukrotnym generałem Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, uczestnikiem Soboru Watykańskiego II oraz inicjatorem modlitwy Apelu Jasnogórskiego. Rozmowę poprowadził Piotr Hoffmann, przewodniczący Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Toruniu.

Nagranie jest również dostępne na kanale Radia Civitas Christiana (platforma SoundCloud):

dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest autorem wielu artykułów i publikacji dot. bł. Stefana Wyszyńskiego oraz redaktorem IV „Pro Memoria” – zapisków Prymasa Tysiąclecia z lat 1956-1957.

Realizacja:
Szymon Szczęsny
Błażej Antonowicz