Pożegnanie w parafii księdza proboszcza Tadeusza Zabornego

         Gdy Papież Franciszek odprawiał 31 lipca br. Mszę świętą na Polach Miłosierdzia w Brzegach, ksiądz prałat Tadeusz Zaborny sprawował swoją ostatnią Mszę świętą jako proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Rypinie, „żegnając” się ze swoimi parafianami.

Uroczystość miała wymowny charakter, była dziękczynieniem za 15  lat posługi. „Odnalazłem tutaj wszystko co trwałe – wiarę i miłość” (cytat z homilii). Ksiądz Tadeusz jest naszym asystentem, poza działalnością formacyjną nie do przecenienia jest Jego staranne dbanie o XIV – wieczną farę, kaplicę Świętej Barbary, cmentarną etc.

Wśród tłumnie zebranych wiernych, duchowieństwa, sióstr zakonnych, władz gminy, miasta, powiatu, różnych instytucji, służb mundurowych, delegacja Oddziału Rypin z wdzięcznością przekazała srebrny medal KS „CCH” przyznany przez przewodniczącego Rady Głównej w Warszawie P. Tomasza Nakielskiego, ufundowany przez rypińskich członków Stowarzyszenia piękny witraż Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz tablo ze zdjęciem odrestaurowanej XVII – wiecznej kaplicy Świętej Barbary z odkrytymi freskami, gdzie nasze Bractwo Literackie „Civitas Christiana” od wielu lat organizuje Zaduszki Poetyckie.

         Ksiądz prałat Tadeusz Zaborny pozostaje na emeryturze w Rypinie, zadeklarował również dalszą  opiekę duchową nad naszym Oddziałem.