„Polityka historyczna państwa” – konferencja w Toruniu

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową w Toruniu, która tradycyjnie będzie podejmować kwestie związane z tematyką patriotyczno-historyczną. Tegoroczne spotkanie pt. „POLITYKA HISTORYCZNA PAŃSTWA” odbędzie się 30 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń – ul. Droga Starotoruńska 3. Rozpoczęcie o godz. 10:30.

Celem konferencji jest przybliżenie sposobów realizacji polityki historycznej przez państwo, samorząd, media, organizacje obywatelskie oraz wskazanie dróg poprawy w zakresie poszerzenia wiedzy historycznej w Polsce i za granicą.

PROGRAM:

10:30 – Otwarcie konferencji J.M. rektor o. dr Zdzisław Klafka i Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Tomasz Nakielski.

11:00 – „Jaka strategia polityki historycznej państwa?
prof. dr hab. Wojciech Polak – członek Kolegium IPN, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, wykładowca UMK oraz WSKSiM.

11:20 – „Rola samorządów w kreowaniu polityki historycznej i kształtowaniu tożsamości lokalnej
– Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.

11:40 –  „Czym jest polityka historyczna i jej odniesienia do badań naukowych i edukacji?
– referat wygłosi dr Jarosław Szarek – Prezes IPN.

12:00 – „Rola mediów w kreowaniu polityki historycznej
–  Adam Hlebowicz – dziennikarz, historyk dyrektor Programu III PR wcześniej dyrektor Radia Plus w Gdańsku.

12:20 – „Miejsce historii w programach oddziału regionalnego TVP w Bydgoszczy
prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski -Przewodniczący Rady Programowej TVP w Bydgoszczy, Dyrektor IHiA UMK w Toruniu.

12:40-13:00 – Przerwa kawowa

 13:00 – „Polskie priorytety polityki historycznej w działaniach MSZ
Grzegorz Jopkiewicz – Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ.

13:20 –  „Wkład organizacji pozarządowych w realizację polityki historycznej
Leszek Żebrowski – Członek Rady Historycznej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Przedstawiciel Fundacji „Łączka” .

13:40 – „Polityka historyczna realizowana przez IPN na terenie Pomorza Nadwiślańskiego
prof. dr hab. Mirosław Golon –  Dyrektor IPN w Gdańsku, wykładowca UMK.

14:00 – „Nowa podstawa programowa nauczania historii jako część polityki historycznej państwa
Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

14:20-15:00 – Dyskusja

15:00 – Obiad dla zaproszonych gości

KONFERENCJA NAUKOWA W TORUNIU 2017
[PROGRAM DO POBRANIA]

ORGANIZATORZY:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu

 Wstęp wolny! Zgłoszenia pod nr telefonu 56 610 71 34 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.