Podsumowanie konkursu pn. „Św. Jan Paweł II na tle historii Polski XX i XXI wieku”

Dnia 24 czerwca odbyło się podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego pn. św. Jan Paweł II na tle historii Polski XX i XXI wieku.

Podsumowanie rozpoczęło się od przedstawienia historii Konkursu i przywitania gości. Głos zabrali: Dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku ks. Józef Ślusarczyk, Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Dariusz Wilk, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik oraz Przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Łukasz Walusiak.

W kolejnej części odbyło się wręczenie zaświadczeń, dyplomów, podziękowań i nagród uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w organizację. W tegorocznej edycji Konkursu Laureatami zostało 21 Uczestników, a udział wzięło 682 osoby.
Gościem specjalnym wydarzenia był br. Marian Markiewicz ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego, wieloletni kierowca św. Jana Pawła II. Brat Marian opowiedział o swoich relacjach z Janem Pawłem II oraz przedstawił swoją książkę pt. „Winowajca” wydaną z inicjatywy Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku. W tym roku Brat Marian obchodzi jubileusz 50 lat w Służbie Bogu i Ojczyźnie.
W organizację konkursu tradycyjnie zaangażowały się instytucje, organizacje i firmy z całego województwa kujawsko-pomorskiego:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Zgromadzenie św. Michała Archanioła
Instytut Pamięci Narodowej
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
Mat-Bud
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Jacek Rutkowski
Sławomir Baliński
NSZZ Solidarność Region Bydgoski
NSZZ Solidarność Region Toruńsko-Włocławski
Miasto Toruń
Miasto Bydgoszcz

Dnia 24 czerwca odbyło się Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego pn. św. Jan Paweł II na tle historii…

Opublikowany przez Centrum Edukacji Młodzieży im ks.J.Popiełuszki w Górsku Piątek, 26 czerwca 2020