Pius XI i Quadrogessimo anno [nagranie]

Dlaczego po 40 latach po ogłoszeniu encykliki „Rerurm novarum” papież Pius XI ponownie zajął się kwestiami społecznymi? Jakie uwarunkowania światowe skłoniły go do ogłoszenia „Quadrogessimo anno”?

To nie jedyne pytania postawione w kolejnym odcinku cyklu „Katolicka Nauka Społeczna wczoraj i dziś” na który zapraszają Piotr Hoffmann i Szymon Szczęsny z toruńskiego studia Radia Civitas Christiana.