Piotr Hoffmann członkiem Rady Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Toruńskiej

W Centrum Dialogu im. Jana Pawła II 17 listopada odbyło się spotkanie nowej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Toruńskiej, podczas którego bp Wiesław Śmigiel wręczył dekrety nominacyjne oraz powołał do istnienia nowe stowarzyszenie – Stowarzyszenia im. Ani Bicz „Święci z sąsiedztwa”. Wśród osób, które weszły w skład Rady jest Piotr Hoffmann, Przewodniczący Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Toruniu.

W słowie skierowanym do przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń bp Wiesław Śmigiel podkreślił wartość różnorodności wspólnot w diecezji toruńskiej, które poprzez różną duchowość i kierunki działania dają szerokie spektrum możliwości. Zwrócił uwagę na potrzebę dawania świadectwa ewangelicznej jedności, stawianie na pierwszym miejscu powołania każdego chrześcijanina do świętości, odpowiedzialność w wyznawaniu wiary oraz wzajemną relację ruchów, stowarzyszeń i wspólnot z hierarchią kościelną i z innymi wspólnotami.

Ruchy i Stowarzyszenia oraz wszystkie wspólnoty w Kościele powołane są do dawania świadectwa życia chrześcijańskiego przez wzajemny szacunek, świadomość, współpracę, a także uzupełnianie się. Wspólnoty mają mieć charakter eklezjalny.

Dk. Waldemar Rozynkowski zaznaczył, że ruchy i stowarzyszenia w Kościele są narzędziem dla diecezji, pomagającym biskupom, kapłanom oraz osobom zaangażowanym w posługę ewangelizacyjną. – Jest to ogromna przestrzeń do działania, rozwijania duchowości i odkrywania swojego powołania – powiedział. Poprzez działalność ruchów i stowarzyszeń możemy sobie wzajemnie pomagać, inspirować się i towarzyszyć.

Podczas spotkania bp Wiesław Śmigiel powołał do istnienia Stowarzyszenie im. Ani Bicz „Święci z sąsiedztwa”, którego statutowym celem jest działalność na rzecz rodzin, szczególnie tych, które znalazły się w trudnej sytuacji. Spotkania Rady Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Toruńskiej mają na celu wymianę myśli, doświadczeń oraz zbierania owoców działalności wspólnot.

Przewodniczącym Rady nowej kadencji został wybrany dk. Waldemar Rozynkowski, a sekretarzem Waldemar Furmanek. Kadencja Rady trwa 5 lat.

Ewa Jankowska, zdjęcia: ks. Paweł Borowski

(informacja zaczerpnięta ze strony Diecezji Toruńskiej – https://diecezja-torun.pl/)