Piotr Hoffmann członkiem Rady Prezydenta Miasta Torunia

Piotr Hoffmann został powołany do Rady Prezydenckiej przy Prezydencie Miasta Torunia Michale Zaleskim na kadencję 2019-2023. Rada skupia przedstawicieli środowisk biznesowych, kulturalnych, naukowych, sportowych, charytatywnych i innych – osoby będące w Toruniu autorytetami w dziedzinach swojej aktywności życiowej, które służąc prezydentowi swoją mądrością i fachowością działają na rzecz rozwoju naszego miasta.

Piotr Hoffmann jest Przewodniczącym Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Toruniu. Członkiem Rady Prezydenckiej był w również w latach 2010-2014 i 2015-2018.

Więcej informacji: https://www.torun.pl/pl/nowa-kadencja-rady-prezydenckiej

fot. Adam Zakrzewski