Peregrynacja relikwii bł. Stefana kard. Wyszyńskiego na Kujawach i Pomorzu

„Składamy u Twoich stóp siebie samych i wszystko co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serca i porywy myśli”.

Fragment tekstu Ślubów Jasnogórskich Narodów Polskiego

Od 14 do 26 marca trwała peregrynacja relikwii bł. Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia oraz patrona Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” na terenie Oddziału Okręgowego w Toruniu.

BYDGOSZCZ

Pierwsze wydarzenia związane z peregrynacją odbyły się 16 marca w sali Stowarzyszenia przy Placu Piastowskim. Podczas spotkania przewodnicząca oddziału Teresa Misiewicz przybliżyła postać i nauczanie prymasa Wyszyńskiego oraz przebieg procesu beatyfikacyjnego.

Centralnym punktem uroczystości była Msza Święta koncelebrowana w parafii pw. Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy, w którym uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia, zaproszeni goście oraz parafianie. Podczas kazania nawiązano do postaci kard. Stefana Wyszyńskiego oraz podziękowano za nawiedzenie relikwiami bydgoskiej świątyni. Po Eucharystii odmówiono litanię do kard. Stefana Wyszyńskiego i udzielono błogosławieństwa relikwiami.

RYPIN

18 marca 2022 r. parafia Świętej Trójcy w Rypinie przyjęła relikwie podczas Mszy Świętej.  Wiernych w modlitwie prowadzili: ks. proboszcz Andrzej Krasiński oraz ks. prał. Tadeusz Zaborny asystent Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Adorację relikwii wzbogaciło oprawą muzyczną Rypińskie Bractwo Literackie.

Natomiast 20 marca br. głównym akcentem adoracji relikwii w kościele Najświętszego Serca Jezusa Parafii Świętego Stanisława Kostki, była Msza Święta pod przewodnictwem proboszcza ks. Jacka Lubińskiego wraz z odmówioną Litanią do Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Świątynia ta przyjęła tez ciekawą wystawę fotografii z opisami o dwóch przyjaciołach – Janie Pawle II i Stefanie Wyszyńskim pt. „Samemu Bogu przez Maryję”.

ŚLESIN

21 marca odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Stefana Wyszyńskiego do zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja w Ślesinie.  W czasie kazania ks. proboszcz Sławomir Bednarek nawiązał do obecności Prymasa Tysiąclecia w Ślesinie w 1949 r. Podziękował przy tym organizatorom za możliwość przeżywania szczególnego nabożeństwa przed relikwiami Błogosławionego. Po Mszy Świętej i odmówieniu litanii, każdy z obecnych otrzymał indywidualne błogosławieństwo relikwiami i pamiątkowe obrazki. Następnie odbyło się spotkanie w domu kultury i wieczernica poświęcona nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego, którą przygotowała sekretarz Zarządu Oddziału w Ślesinie kol. Barbara Jopek.

WĄBRZEŹNO

23 marca relikwie bł. Stefana Wyszyńskiego zawitały do Sanktuarium Matki Boskiej Brzemiennej w Wąbrzeźnie. Mszy Świętej przewodniczył ks. kan. Jan Kalinowski. W uroczystościach oprócz członków i sympatyków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości brali udział również Rycerze Kolumba, będący członkami największej na świecie katolickiej organizacji charytatywnej, obecnie szczególnie zaangażowanej w pomoc Ukrainie. Po Eucharystii nastąpiło udzielenie błogosławieństwa relikwiami, a postać i nauczanie Błogosławionego przybliżyła obecnym przewodnicząca Zarządu w Wąbrzeźnie – Jadwiga Skrzyniecka.

TORUŃ

Główne uroczystości związane z peregrynacją odbyły się w dniach 25-26 marca w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu, połączone z tradycyjnymi rekolekcjami wielkopostnymi dla członków i sympatyków Stowarzyszenia. Również w historii tej świątyni swoją obecność zaznaczył prymas Wyszyński koronując 1 października 1967 roku łaskami słynący obraz Matki Bożej. Pod nieobecności JE. ks. bpa Józefa Szamockiego, sufragana diecezji toruńskiej, piątkowej Mszy Św. oraz Drodze Krzyżowej przewodniczył proboszcz o. Wojciech Zagrodzki CSsR, który gorąco dziękował za podjętą przez Stowarzyszenie inicjatywę oraz ciągłe promowanie osoby i nauczania Prymasa Tysiąclecia. Dzięki transmisji na żywo w wydarzeniu mogli wziąć udział członkowie Stowarzyszenia w całej Polsce.

Nauki rekolekcyjne wygłosił natomiast ks. prał. Tadeusz Zaborny, który jako Asystent Kościelny wspiera na co dzień członków Oddziału w Rypinie. W trakcie kolejnych wystąpień zwrócił uwagę na niesłabnącą aktualność myśli  Wyszyńskiego, zwłaszcza odnoszącą się do zagrożeń z którymi muszą się zmagać kolejne pokolenia katolików w Polsce. Nie zabrakło również modlitwy o pokój  na Ukrainie, również przy okazji odmówienia Aktu zawierzenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Rekolekcje zakończyły się odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz indywidualnym błogosławieństwem relikwiami.

Szymon Szczęsny