Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” wyrażające solidarność z Pasterzami Kościoła w Polsce

Warszawa, 14 sierpnia 2019 r.

Oświadczenie

Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

wyrażające solidarność z Pasterzami Kościoła w Polsce

W okolicach święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” wyraża swoją więź i solidarność z Pasterzami Kościoła w Polsce. Utożsamiamy się z podejmowanymi w ostatnim czasie wieloma głosami Biskupów w newralgicznych sprawach społecznych – zarówno na forum Konferencji Episkopatu Polski jak i przez poszczególnych Ordynariuszy Diecezjalnych.

Jako katolicy świeccy, zrzeszeni w ogólnopolskiej organizacji, wyrażamy głęboki niepokój w związku z propagandowymi lub quazi-prawnymi działaniami podejmowanymi przez niektóre środowiska społeczno-polityczne, godzącymi w wartości i symbole chrześcijańskie, a w szczególności w zamysł Boży o małżeństwie i rodzinie.

Jesteśmy przekonani, że szacunek należny wszystkim osobom i również odmiennym poglądom, nie usprawiedliwia milczenia i zgody na próbę zrewolucjonizowania współczesnej moralności i obyczajowości – w oderwaniu od wartości, z rugowaniem religii z przestrzeni publicznej.

Przed skutkami tego typu działań przestrzega nas Ojciec Święty Franciszek –  o czym przypomniał J.E. abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski  –  mówiąc: Ta rewolucja w obyczajach i moralności często wymachuje «flagą wolności», ale w rzeczywistości przyniosła dewastację duchową i materialną niezliczonym ludzkim istotom, szczególnie najbardziej narażonym” (Watykan, 17.11.2014).

Zapewniamy o modlitwie w intencji Biskupów oraz całego Duchowieństwa w trudnym dla Nich, i dla nas, osób świeckich czasie. Chcemy, by podejmowane przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” liczne inicjatywy formacyjne i społeczne były pozytywną promocją wartości chrześcijańskich i uzasadniały chrześcijańską nadzieję.

W imieniu wszystkich Członków

Prezes Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Tomasz Nakielski