Okregowy Ośrodek Formacji Katolicko – Społecznej we Włocławku

W dniach od 22 do 23 lutego 2013 roku we Włocławku  odbyła się inauguracyjna sesja Okręgowego Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej pod przewodnictwem  Piotra Hoffmanna, Dyrektora okręgu toruńskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący oddziałów oraz oddelegowani członkowie  z Torunia, Ślesina oraz Rypina i Włocławka. Kalendarium życia Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego pokazuje  29 lat związków  z włocławską diecezją. W maju br. na Jasnej Górze odbędzie się uroczystość ogłoszenia Prymasa Tysiąclecia patronem naszego stowarzyszenia. Sesja  rozpoczęła się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei  adoracją Najświętszego Sakramentu. Uczestniczyliśmy w Drodze  Krzyżowej, podczas której medytowaliśmy  nad grzechem współczesnego świata, jakim jest tzw. aborcja, czyli zabijanie dzieci nienarodzonych. Przewodnicząca oddziału włocławskiego, Cecylia Pejas, przywitała wszystkich słuchaczy w siedzibie Civitas Christiana, następnie asystent kościelny o. Hieronim Tarłowski wygłosił wykład pt. „ Włocławskie drogi Ks. Prymasa  Stefana Wyszyńskiego w latach 1917-1946 w cieniu włocławskiej Katedry”. Na zaproszenie Dyrektora Piotra Hoffmana gościł na naszej sesji prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski – Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, współautor  publikacji „ Ksiądz Biskup Czesław Kaczmarek w Rywałdzie Królewskim”. Profesor przedstawił postać Niezłomnego Biskupa diecezji   kieleckiej,  więzionego i torturowanego przez komunistów, pośmiertnie odznaczonego przez Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski . Piątkową sesję  zakończyliśmy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Drugi dzień rozpoczęliśmy pogłębioną lekturą tekstów biblijnych metodą lectio divina na przykładzie sobotniej  Ewangelii wg św. Łukasza. Przedstawił  ją Miłosz Puchalski z Oddziału Okręgowego w Toruniu. Zachęcał nas, abyśmy  osobiście doświadczali  głębi i piękna modlitwy, na co dzień żyli  Biblią,  żywym Słowem .Lectio divina to sztuka czytania i umiejętnego otwieranie się na słowo Boże. Zawiera, obok  czytania, szukanie sensu, medytację, kontemplację oraz zachowanie słowa w sercu i jego realizację w życiu.
Najważniejszym wydarzeniem w czasie tej sesji była Msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Stanisława Gębickiego  i asystenta kościelnego o. Hieronima Tarłowskiego, sprawowana w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei.
W wygłoszonej homilii o. Hieronim nawiązał do życia i dzieła Wielkiego Prymasa Tysiąclecia; przywołując czytany dziś tekst Ewangelii „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”. Kaznodzieja zachęcał też, abyśmy w okresie Wielkiego Postu doskonalili się w  pracy nad własnymi uczuciami i dojrzewali do zmartwychwstania, słuchając  słowa Bożego i praktykując go w codziennym życiu . Po Mszy świętej  i przerwie na poczęstunek wysłuchaliśmy wykładu  „Powstanie Styczniowe – manifestacją woli odzyskania niepodległości”, z którym zapoznał nas pasjonat tego zagadnienia, Wojciech Kowalski z Torunia, uczestnik Społecznego Komitetu Obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Prelegent omówił całą genezę przyczyn, klęski i porażki powstania styczniowego w 1863r. Warto zaznaczyć, że zaangażowanie wykładowcy w promocję historii Powstania jest zobowiązaniem  wobec członka rodziny, kapucyna o. Wacława Nowakowskiego, potomka  powstańca styczniowego, Sybiraka a także historyka zesłańczych losów katolickiego duchowieństwa.

Na zakończenie sesji Piotr Hoffman przedstawił misję i zadania  Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, wskazał na ich stałą  aktualność w odniesieniu do bieżących wydarzeń i wyzwań współczesnego świata .  Program włocławskiej sesji Ośrodka Formacji Katolicko – Społecznej poprzez wykłady i modlitwę przygotuje  liderów naszego Stowarzyszenia do pełnienia służby Narodowi w duchu nauczania kościoła katolickiego, pomaga w budowaniu „Civitas Christiana” i kreowaniu rzeczywistości chrześcijańskiej w każdej sferze ludzkiego życia .

Ewa Palińska