Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej w Diecezji Toruńskiej po raz 27!

XXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej została rozegrana 20 kwietnia br. W zmaganiach etapu diecezjalnego, który odbył się w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wzięli udział uczniowie ponad 30 szkół średnich. Honorowym Patronatem konkurs objął ponownie J.E. ks. bp. Wiesław Śmigiel, Ordynariusz Diecezji Toruńskiej.

Etap diecezjalny, do którego zakwalifikowało się blisko 60-ciu uczestników, tradycyjnie już został podzielony na części pisemną i ustną. W pierwszym etapie młodzież zmierzyła się z testem złożonym z 45 pytań. Ich zakres obejmował zagadnienia zaczerpnięte z Księgi Powtórzonego Prawa oraz Listu do Hebrajczyków. Poprzez dobór konkursowych treści, organizatorzy postawili sobie za zadanie ukazanie uczestnikom konkursu wartość słowa Bożego w pogłębianiu wiary. Lektura ta pozwoli w nowym blasku dostrzec testamentalne mowy Mojżesza, które znajdują swoje wypełnienie w tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa. Aktualizacja tej lektury przyczyni się do pogłębienia życia duchowego i zachęci młodych ludzi do realizacji Bożych zamysłów na drodze świętości.

W przerwie uczestnicy konkursu mieli również możliwość zapoznania się z pozostałymi działaniami realizowanymi przez Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana” oraz ideą i przebiegiem poprzednich Spotkań Młodych z Biblią i finałami konkursu na szczeblu centralnym w Niepokalanowie. Dla chętnych zorganizowano również zwiedzanie gmachu Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Do podjęcia nauki w uczelni zachęcali o. dr Zdzisław Klafka, Rektora AKSiM w Toruniu oraz p. dr Maria Laska, Prorektor AKSiM w Toruniu.

 

Komisja konkursowa pod przewodnictwem ks. dr Mariusza Wojnowskiego, Dyrektora Wydziału Katechetycznego Diecezji Toruńskiej z udziałem ks. prał. Daniela Adamowicza, Asystenta Kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Diecezji Toruńskiej, ks. Mateusza Pstrągowskiego oraz kl. Adama Filipka i kl. Jakuba Szynkarewicza z Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, po części ustnej wyłoniła troje najlepszych uczniów. Zmierzą się oni w następnym etapie zaplanowanym w Niepokalanowie (5-6 czerwca) ze zwycięzcami z terenów innych diecezji. Są to:

I miejsce
Krzysztof Kumor (X LO im. Stefana Banacha w Toruniu)
– katecheta: p. Piotr Karepin,

II miejsce
Jakub Maciak
(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie)
– katecheta: ks. Dominik Kabaczyński

III miejsce
Dominika Maćkiewicz
(I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy) – katecheci: p. Krystyna Kwintal oraz ks. Paweł Lewandowski

Wyróżnienia uzyskali:
Róża Dzięgielewska (Zespół Szkół w Lubawie) – katecheta: ks. Paweł Figurski
Agnieszka Gierszewska (IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu) – katecheci: ks. Paweł Malinowski oraz p. Robert Schmelter
Natalia Bajerska (I LO im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) – katechetka: p. Anna Tomasik
Julia Syrocka (I LO im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) – katecheta: p. Anna Tomasik

Nagrody i upominki dla uczestników konkursu ufundowali:
– Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,
– Caritas Diecezji Toruńskiej,
– Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
– Urząd Miasta Torunia,
– Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Dziękujemy!