Obchody stulecia Bitwy Warszawskiej w Rypinie

W 1990 r. Oddział Rypin zorganizował spektakularne uroczystości upamiętniające 70 rocznicę Bitwy Warszawskiej i jej Dobrzyńskich Epizodów w Ugoszczu, przy współudziale parafii: Obory, Ruże, Ostrowite, Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Na program złożyły się: Msza Święta koncelebrowana, sesja popularno – naukowa z udziałem historyków UMK, promocja wydawnictwa dra M. Krajewskiego. Uroczystość była wydarzeniem dla wielu okolicznych miejscowości a jej rangę podkreśliła obecność, od wielu pokoleń, właścicieli pałaców posiadłości m. in. Ugoszcza, Długiego – rodziny Borzewskich, z której po bohaterskiej walce w 1920 r. zginął antenat Antonii Borzewski, herbu Lubicz.

Pomimo sezonu urlopowego, po 30 latach wydarzenia historyczne związane z obchodami 100 rocznicy „Cudu nad Wisłą”  zobowiązały O/ Rypin do uczczenia pamięci zwycięstwa P        olaków       nad bolszewikami, które tym razem objęły 3 miejscowości: Obory, Ugoszcz, Nadróż w dniu 16.08 br. w godz.14:00 – 19:30. Oddział Rypin reprezentowała delegacja : Zenobia, Edmund Rogowscy, Elżbieta Ołdakowska, Urszula Małkińska, Urszula Karwicka, Ewa Rutkowska.

Program  uroczystości, którego organizatorami byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Prezes Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego prof. Mirosław Krajewski, Starosta Rypiński Jarosław Sochacki, był następujący:

– Msza Święta koncelebrowana  w kościele pw. W.N.M.P. Ojców Karmelitów w Oborach pod przewodnictwem ks. prałata Tadeusza Zabornego w intencji poległych na wojnie 1919 -1920 r.

– złożenie  wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy na Kalwarii Oborskiej na grobie  bohaterskiego obrońcy polskiej ziemi, właściciela Ugoszcza Antoniego Borzewskiego (1868 – 1920) herbu Lubicz, zamordowanego w dniu 16 sierpnia 1920 r. przez hordę bolszewicką

– rekonstrukcja napaści Sowietów na pałac rodziny Borzewskich w Ugoszczu

– uroczystości przed dworem rodziny Barthel w Nadrożu:

– odsłonięcie i poświęcenie  Głazu Pamięci  w 100. rocznicę  najazdu  i odparcia nawałnicy bolszewickiej, fundowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Powiat Rypiński i Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe

– prezentacja okolicznościowej publikacji pod patronatem Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie pt. „Victoria  nad czerwoną gwiazdą. Rok 1920”

– wystąpienia okolicznościowe

– piknik na dziedzińcu nadroskiego dworu.

Podobnie jak 30 lat temu w naszej uroczystości  i tym razem uczestniczyła rodzina  śp. Antoniego i Zdzisława Borzewskich – Panowie Artur i Antoni, także dalsi krewni.

Poza ministrem  K. J. Ardanowskim obecni byli: wice minister Marcin Romanowski, wice wojewoda Józef  Ramlau, Pani  Kurator Oświaty i Wychowania i wielu gości z różnych miast i gmin Polski,  oraz Paloma i Santiago Ybarsa z Argentyny.

Darem O/ Rypin była ofiarowana dokumentacja zdjęciowa oraz złożona wiązanka i zapalone znicze w kaplicy rodowej rodziny Borzewskich na Kalwarii w Oborach.

Zenobia Rogowska