O życiu i działalności bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego w Rypinie

W dniu 3 kwietnia  br. sala sesyjna Urzędu Miasta Rypin przyjęła ponad 90 osób, które na zaproszenie Oddziału KS”CCH”  i Burmistrza Miasta Rypin uczestniczyło w niezwykłym spotkaniu zat.” Ks. Stefan Wincenty Frelichowski – cichy święty. Harcerz i kapłan za drutami niemieckich obozów koncentracyjnych.”

…” obym chciał, mógł pomnożyć dzieło Boga,
upiększać Jego świat,
przekazywać Jego miłość ludziom”
S. Kowalski

Konferencję z dwoma odsłonami: naukową i wspomnieniową, wzbogaconą slajdami, fragmentami filmu nt. tej wyjątkowej postaci – nauczyciela szlachetności, orędownika pokoju, pojednania, wygłosił dr Robert Zadura; autor trzech książek o bł. ks. S. W. Frelichowskim, z biografią naukową, trójjęzycznym albumem, wzruszającymi wspomnieniami będącymi też źródłami historycznymi.

W spotkaniu udział wzięli s. Pasterka od Opatrzności Bożej Wincenta Olkowska z Rypina – wnuczka  siostry Błogosławionego Kapłana, siostrzeńcy Zygmunt i Krzysztof Jaczkowscy z Warszawy i Torunia, którzy podzielili się wiedzą oraz wspomnieniami rodzinnymi. Szczególnym momentem spotkania była modlitwa przy masce pośmiertnej zawierającej relikwie księdza Frelichowskiego, wykonanej w obozie  w Dachau, tuż po śmierci Kapłana. Zakopana w ziemi, ukryta przez współwięźniów, wydobyta po wyzwoleniu trafiła w ręce matki zamęczonego księdza, Marty Frelichowskiej.

Popołudnie trwające do wieczora, poświęcone w/w bohaterowi, stało się wydarzeniem ważnym dla mieszkańców miasta, wielu gości z terenu powiatu, regionu ziemi dobrzyńskiej. Wśród oczekiwanych gości byli: Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski, Przewodniczący Rady Miasta Rypin Sławomir Malinowski, Radna Powiatu Rypińskiego Monika Kalinowska. Biuro Poselskie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego reprezentował Tomasz Sińczak. Wśród Duchowieństwa obecni byli: ks. infułat Marek Smogorzewski, ks. prałat Tadeusz Zaborny,  Ojciec Przeor Mieczysław Jankowski , karmelita z Trutowa. Liczne grono stanowili harcerze Hufca ZHP w Rypinie, na czele z Komendantem Kamilem Borowskim. Serdecznie witana była delegacja z Torunia: z Przewodniczącym Stowarzyszenia w Toruniu Piotrem Hoffmannem – inicjatorem rypińskiego wydarzenia formacyjnego, kulturalnego i historycznego wraz z kol. Szymonem Szczęsnym oraz organizatorem Marszów dla Życia Wojciechem Kowalskim. Były też obecne delegacje ruchów, organizacji dwóch rypińskich parafii, przedstawiciele placówek oświaty, katecheci, media (prasa, telewizja lokalna).

Warto w tej relacji nadmienić, że dr Robert Zadura głoszący konferencję, ma za sobą doświadczenie pracy dyplomaty, w związku z pełnioną niegdyś funkcją Konsula RP w Monachium, która z pewnością wpłynęła na profesjonalizm, atmosferę spotkania.

Zenobia Rogowska, fot. Szymon Szczęsny

Więcej informacji:

http://www.rypin.eu/