O Ziemi Świętej w bydgoskim Oddziale

Członkowie Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Bydgoszczy z zainteresowaniem obejrzeli  fotorelację  z pielgrzymki do Ziemi Świętej, której towarzyszył słowny komentarz wraz z pokazem map i albumów. Pokazowi ponad 300 zdjęć towarzyszył też zapach olejku nardowego, którego kilkoma kroplami „namaszczono” dłonie  każdego ze słuchaczy.

To właśnie od  Betanii, miejsca ewangelicznego opisu historii Łazarza i jego sióstr Marty i Marii rozpoczęło się nawiedzanie Ziemi Świętej: „Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła”.                                                                                                                                                                                                                      Niemal w każdym z nawiedzanych miejsc odczytywane były fragmenty Ewangelii, przybliżające wydarzenia związane z danym miejscem. Odczytywał  je nasz przewodnik, ks. dr Piotr Mierzwa, choć zwykle powierzał to zadanie któremuś z pątników. Ksiądz Piotr codziennie  sprawował Mszę św. i podobnie powierzał pielgrzymom czytania oraz śpiew, co zostało uwiecznione na zdjęciach i filmikach.

Podczas tygodniowej pielgrzymki nawiedzono najważniejsze miejsca, w których  przebywał i nauczał Chrystus, a także miejsce Zwiastowania w Nazarecie, gdzie życie Jezusa rozpoczęło się w łonie Maryi. Ze wzruszeniem przypominane były polskie ślady w Ziemi Świętej, związane zwykle z okazywaniem przywiązania przez polskich żołnierzy do Ojczyzny oraz miłości do Chrystusa.

Nieco później ciekawa relacja została zamieszczona w miesięczniku „Civitas Christiana”,

a obszerną prezentację całości pielgrzymki rozpoczynającej i kończącej się na lotnisku w Rzeszowie jej uczestnicy mogli wspólnie obejrzeć podczas popielgrzymkowego spotkania w Warszawie.

W Bydgoszczy podczas spotkania opłatkowego członków i sympatyków Stowarzyszenia zostanie pokazana prezentacja „Betlejem dziś i 2000 lat temu” uwzględniająca fragmenty tekstu artykułu  naszego wspaniałego przewodnika, ks. dr. Piotra Mierzwy, zatytułowanego „Drzwi Pokory”.

Hanna Marchlik (fot.)