O dziedzictwie Prymasa Wyszyńskiego

27 maja w Auli Włocławskiego Muzeum Diecezjalnego odbyło się sympozjum pt. „Dziedzictwo Prymasa Wyszyńskiego – Rodzina Bogiem silna”. Wydarzenie zorganizował włocławski oddział Civitas Christiana. Spotkanie było świetną okazją do przypomnienia nauczania i życia patrona Stowarzyszenia.

Sympozjum poprzedziła Msza Święta odprawiona w katedrze włocławskiej. Po Eucharystii zgromadzeni przeszli do Muzeum Archidiecezjalnego – jakże symblicznego miejsca. Tam właśnie ks. kard. Stefan Wyszyński mieszkał i posługiwał. Licznie zgromadzona publiczność, pośród której nie zabrakło przedstawicieli młodego pokolenia  – dla których wiedza o tejże postaci jest niezwykle potrzebna – z wielkim zainteresowaniem wsłuchiwała się w głos prelegentów. Przy stole konferencyjnym zasiedli: ks. dr Antoni Poniński, mgr Marta Wójcik, mgr Iwona Czarcińska oraz o. dr Gabriel Bartoszewski. Sympozjum prowadził Tomasz Nakielski, prezes katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana.

Ks. dr Antoni Boniński wygłosił referat pt. „Ksiądz Wyszyński – włocławianin z wyboru”. Prelegent przypomniał swoistą drogę opatrzności, która zaprowadziła Sługę Bożego do Włocławka. Opisał też życie i funkcjonowanie księdza Kardynała w tym mieście, równocześnie dodając, że Włocławek do końca nie poznał się na wielkiej postaci, której przyszło w nim mieszkać..

Dyrektor Insytutu Prymasowskiego, Marta Wójcik, podjęła temat pt. „Prymas Wyszyński w obronie życia”. Przypomniała o szczególnej trosce Prymasa dotyczącej godności każdego człowieka, oraz o tym, że niezbędne jest tworzenie rodziny – opartej na Bogu, katolickich wartościach i tradycji. Prelegentka – idąc za księdzem kardynałem – podkreśliła znaczenie społeczeństwa, które powinno wykazać się odpowiedzialnością za obronę życia w Polsce. Iwona Czarcińska, dyrektor Wydawnictwa Soli Deo rozwinęła temat pt. „W trosce o rodzinę – z nauczania Prymasa Wyszyńskiego”. Uwypukliła znaczenie rodziny w nauczaniu księdza Prymasa, ale także w jego życiu. Mówiła m.in o tym, że Sługa Boży Stefan Wyszyński uczył się miłości do Boga i Polski właśnie poprzez wspólne, rodzinne odmwawianie różańca. Wyrazem umiłowania rodziny był też, jego głos na Soborze Watykańskim II, głos, który był pierwszym dotyczącym właśnie tej podstawowej komórki społecznej.

O. dr Gabriel Bartoszewski, który jest wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego Prymasa Wyszyńskiego, mówił m.in o stanie prac związanych z tymże procesem:

„Proces beatyfikacyjny jest na etapie końcowym. Przygotywana jest dokumentacja historyczna na temat heroiczności cnót i świętości znaków nadzywczajnych, która będzie przedrukowana w trzech tomach i przesłana do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jeśli chodzi o zjawisko nadprzyrodzone – jest to cud uzdrowienia młodej dziewczyny po modlitwie za wstawiennictwem Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Proces został przeprowadzony już w latach 2012-2014, wysłany do Kongregacji, tam dokumentacja została sprawdzona i wydano specjalny dekret ważności tego procesu. Przy czym, badanie cudu będzie czekać aż do ogłoszenia heroiczności cnót. Przy cudzie najważniejsze jest to, że istnieje trwałość uzdrowienia. W tym wypadku lekarz po szczegółowych badaniach wydała opinię i orzekł, że rak tarczycy z przerzutami może być uleczony do 10 lat najwyżej, ale nie spotkał przypadku, w którym osoba mogła przeżyć więcej, a w danym wypadku osoba uzdrowiona przeżyła już 22 lata – powiedział o. dr Gabriel Bartoszewski.

Sympozjum zwieńczyły wielkie oklaski. Była to wspaniała uczta duchowo-intelektualna.

 Dawid Helsner

fot. Dawid Helsner

fot. Jan Biesek