Nowe władze Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

W dniu 23 maja 2023 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Podczas obrad zgromadzeni Delegaci rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z minionej kadencji oraz udzielili jej członkom absolutorium. W wyniku głosowania, do władz naczelnych Stowarzyszenia zostały wybrane niestępujące osoby:
Rada Nadzorcza Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sławomir Józefiak
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Sutowicz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Marcin Sychowski
Sekretarz Rady Nadzorczej – Anna Rybak
Członek Rady Nadzorczej – Jan Juszczak
Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Nakielski
Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej, powołany został Zarząd Stowarzyszenia w następującym składzie:
Prezes Zarządu – Kamil Sulej
Członek Zarządu – Mateusz Gawroński
Członek Zarządu – Estera Ryczek
Członek Zarządu – Marcin Sułek
Członek Zarządu – Mateusz Zbróg