Nauczanie Prymasa Wyszyńskiego w Czersku

W listopadzie odbyło się spotkanie w Oddziale w Czersku poświęcone naszemu patronowi Błogosławionemu Prymasowi Wyszyńskiemu. Tematem spotkania było „Chrześcijańskie korzenie polskiej kultury” w nauczaniu Prymasa Wyszyńskiego. Spotkanie poprowadził nasz członek Kazimierz Sakowicz.