Modlitwa o zdrowie dla ks. bp. Wiesława Meringa

Od kliku tygodni ks. bp Wiesław Mering zmaga się z problemami zdrowotnymi, w wyniku czego niezbędna jest kolejna hospitalizacja Księdza Biskupa i przeprowadzenie koniecznego zabiegu. W diecezji odczytany został apel o modlitwę o powrót do zdrowia Pasterza Diecezji.


Poniżej jego treść:

Bracia Kapłani!
Czcigodne Siostry Zakonne!
Drodzy Diecezjanie!

Zwracam się z prośbą do wszystkich Diecezjan, o modlitwę w intencji o powrót do zdrowia Księdza Biskupa Wiesława Meringa. W najbliższych dniach Księdza Biskupa czeka zabieg w klinice w Bydgoszczy.

Ufamy, że nasza modlitwa przyczyni się do szybkiego powrotu Pasterza Diecezji do pełni sił.

Ksiądz Biskup Wiesław Mering wyraża wdzięczność za wszelkie znaki życzliwości względem swojej osoby i również ze swej strony zapewnia o modlitewnej pamięci o diecezji.

+Stanisław Gębicki, Biskup Pomocniczy Diecezji Włocławskiej, Wikariusz Generalny


Prośbę o słowa modlitwy o zdrowie dla Jego Ekscelencji ks. bp Wiesława Meringa przesyłają do członków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” przewodniczący Stowarzyszenia Tomasz Nakielski oraz przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego w Toruniu Piotr Hoffmann.