„Miłujcie Ojczyznę naszą…”

    Odpowiadając na zaproszenie ks. kan. proboszcza Gabriela 
Aronowskiego z Parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Brodnicy, Bractwo Literackie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rypinie, zaprezentowało w dniu 2 maja br. program słowno-muzyczno-wokalny zatytuowany: „Miłujcie Ojczyznę naszą…”


Parafianie wsłuchiwali się w interpretację tekstów C. Norwida, M. Hemara, K.K. Baczyńskiego, M. Konopnickiej oraz poetów ziemi dobrzyńskiej wzbogaconych pieśniami o charakterze patriotycznym.
Wykonawcami wieczoru artystycznego byli koleżanki i koledzy: E. 
Szpokiewicz, D. Wiśniewska, E. Manelska, U. Małkińska, E. Rogowski (recytacje), Jacek Szablewski (śpiew, akompaniament gitarowy).
Ciekawym na dużym poziomie artystycznym był koncert organowy w wykonaniu Łukasza Szablewskiego, któremu towarzyszył na klarnecie p. Jakub. Artyści są absolwentami Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Było to zwięczenie spotkania, oddającego hołd Rzeczypospolitej 
Polskiej a także Matce Bożej Królowej Polski.

Zenobia Rogowska

fot. Paweł Manelski