Miesięczne spotkanie formacyjne w Rypinie

9 lutego br. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Rypinie zainaugurowało cykl spotkań nt. jednej z trzech Osób Boskich: równej Ojcu i Synowi tj. Duchowi Świętemu, który dokonuje dzieła uświęcenia udzielając daru miłości Boga i bliźnich.

Spotkania te odbywać się będą w każdym środowisku „Civitas Christiana” w związku z decyzją Konferencji Episkopatu Polski zobowiązującą nas katolików do pogłębiania wiary w 2018 roku na hasło „ Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” . W związku z powyższym ks. dr Dariusz Wojtecki Krajowy Asystent „Civitas Christiana” opracował dwojaką strukturę spotkań.

Pierwsza na temat odkrywania Osoby i darów  Ducha Świętego oraz drugą związaną z Katolicką Nauką Społeczną, głoszoną przez Kościół od czasów encykliki papieża Leona XIII „Rerum novarum” tj. od 1891r. , która ulegała ewolucji a upowszechnił ją papież Jan XXIII.

W rypińskim Oddziale „Civitas Christiana” spotkanie poprowadził tut. asystent ks. prałat Tadeusz Zaborny rozpoczynając je modlitwą, następnie skupiając się na odkrywaniu Osoby Ducha Świętego w Starym i Nowym Testamencie, podkreślając, że łatwiej powiedzieć co czyni Duch Święty aniżeli kim jest. Wg. Katechizmu  Duch Święty: „Objawia Boga, pozwala poznać Chrystusa, sam pozostaje w ukryciu, daje słyszeć Słowo Ojca, wzbudza w nas wiarę, przebywa w ochrzczonych”.

Ks. prałat Tadeusz Zaborny przytoczył bardzo ciekawe słowa, nt. Ducha Świętego, Metropolity  Ignatios z Uppsali z 1968 r.  „bez Ducha Święte1)go Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą, Kościół tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, kult przywoływaniem wspomnień a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników”.

Ksiądz Asystent podkreślił, że każda nasza modlitwa, całe nasze życie jest związane z obecnością Ducha Świętego. Ma to duże znaczenie dla katolickiej Polski, która w 2018 roku obchodzi 100 – lecie niepodległości, w której powrót do swoich korzeni winien objawiać się w zobowiązaniach narodowych, społecznych i indywidualnych.

Przypomniał biblijne symbole Ducha Świętego: gołębicę, wodę (np. podczas chrztu),  namaszczenie oliwą, języki ognia, wiatr, nałożenie rąk (np. podczas bierzmowania). Uświadamiał m.in. zebranym jak przemawiał Duch Święty przez Proroków, jak towarzyszył Jezusowi przez całe życie, jak publiczna działalność Apostołów możliwa była dzięki Duchowi Świętemu oraz jak Duch Święty oświeca nas już od małego dziecka, prowadząc do prawdy, bo gdzie jest obecny Duch Święty, tam nie ma grzechu.

Zenobia Rogowska, fot. archiwum oddziału w Rypinie