Ślesin moja mała Ojczyzna.

16 listopada 2012 roku Katolickie Stowarzyszenie „ Civitas Christiana” w Ślesinie przygotowało spotkanie z cyklu ” Ślesin moja mała Ojczyzna” pt. „ Ślesin – czas okupacji”. Spotkanie rozpoczęto mszą świętą sprawowaną przez proboszcza ks. Zbigniewa Ciorkowskiego w intencji małej Ojczyzny. Oprawę muzyczną mszy św. przygotował zespół działający przy Stowarzyszeniu pod kierunkiem Renaty Kołaczek. Uroczystość w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie rozpoczęto prezentacją multimedialną pt. „ Ślesin – czas okupacji”, którą przygotowała Maria Grzeszczak z Filii Bibliotecznej w Ślesinie , na podstawie wspomnień świadków tamtych wydarzeń. Rozpoczęto ją wierszem pt. „Mogiła”, którego autorką jest mieszkanka Ślesina, wierna czytelniczka biblioteki pani Eugenia Nowaczyk.

Uczestnicy mogli zapoznać się z wystawami rzeźb Mariana Sałagana , budowli ślesińskich  wykonanych z zapałek, Bolesława  Paszkiewicza oraz starych fotografii Ślesina, Bydgoszczy i Nakła, z czasów okupacji. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni świadkowie i goście m.in ks. proboszcz Zbigniew Ciorkowski,  Sławomir Napierała – Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle, Halina Mnichowska – radna Rady Miejskiej w Nakle , Bernadeta Nowaczyk – Sołtys Ślesina. Na koniec wystąpił zespół  „Wrzos” ze Strzelewa. Wszyscy integrowali się  we wspólnym śpiewie. Znane, ludowe piosenki bardzo się podobały . Zebrani chętnie włączyli się do wspólnej zabawy i długo  biesiadowali przy poczęstunku przygotowanym przez Dorotę i Edwarda Romińskich. Nie zabrakło na nim smacznego, ślesińskiego karpia. Nie zapomniano o dostojnych jubilatach, członkach stowarzyszenia  pani Barbarze i panu Bernardzie, którym odśpiewano długie, chóralne „sto lat”.