„Z ich krwi posiew wolności” – o Powstaniu Styczniowym w Rypinie

Oddział w Rypinie ma tradycję podejmowania różnorodnych inicjatyw i ich realizacji związanych z historią, tradycją, promocją, wybitnych ludzi regiony, także zasłużonych dla Ojczyzny i Kościoła, organizując m.in. konferencje, sesje popularno-naukowe, spotkania, prezentacje wydawnictw poświęconych zrywom powstańczym, walkom o niepodległość w czasie niewoli narodowej.

Okolicznościowy wykład wygłosił prof. dr. hab. Mirosław Krajewski, prezes Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego, fot. archiwum parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie.

21 stycznia br. dwa środowiska współpracujące z sobą od wielu lat tj. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe w Rypinie wraz z Parafią pw. Świętej Trójcy, zorganizowały uroczystość z okazji 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego na Ziemi Dobrzyńskiej, inaugurując również 100-tną rocznicę obchodów Odzyskania Niepodległości. Uroczystość odbyła się w kościele pw. Świętej Trójcy, na którą złożyły się:

– Konferencja zat. „Z Ich krwi posiew wolności. W 155 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego” głoszona przez prof. dr hab. Mirosława Krajewskiego. Historyk zwrócił szczególną uwagę na role duchowieństwa, w tym z Parafii Św. Trójcy, właścicieli okolicznych majątków, na sylwetki przywódców pociągających za sobą młodych ochotników do walki, na rolę kobiet, dzieje zakonów w Oborach, Trutowie i Skępem, przybliżając też wątki wyzwolenia Rypina przez  oddziały powstańcze.

– Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza kan. dr Andrzeja Krasińskiego, podczas której patriotyczną homilię wygłosił ks. prałat Tadeusza Zaborny, asystent oddziału w Rypinie przywołując m. in. postać Romualda Traugutta- dyktatora Powstania Styczniowego, jako przykład heroicznych cnót żołnierza i człowieka, o czym świadczy rozpoczęty proces beatyfikacyjny jaka kandydata na ołtarze.

Czytanie Lekcji, Modlitwę wiernych, Dary Ołtarza z komentarzem zapewnili członkowie „Civitas Christiana” i DTN. Natomiast oprawa artystyczna konferencji należała do naszego Bractwa Literackiego. Jacek Szablewski odśpiewał kilka pieśni patriotycznych a Danuta Wiśniewska recytowała fragment „Grobu Agamemnona” Juliusz Słowackiego, w kruchcie świątyni przy tablicy poświęconej m. in. księdzu Czesławowi Lissowskiemu, pierwszemu historykowi dokumentaliście Powstania Styczniowego Ziemi Dobrzyńskiej opierającego się na relacjach żyjących świadków.

Złożenie symbolicznych kwiatów, podziękowanie przez przewodniczącą Oddziału „Civitas Christiana” Zenobię Rogowską, zakończyło uroczystość będącą wyrazem wdzięczności, pamięci a nawet patriotycznego obowiązku dla wszystkich ofiar złożonych Polsce na przestrzeni dziejów.

Zenobia Rogowska, fot. Archiwum parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie