Konferencja międzynarodowa „Problemy współczesnej polityki” w Toruniu

Miesięcznik „Civitas Christiana” objął patronatem medialnym międzynarodową konferencję zatytułowaną „Problemy współczesnej polityki: prześladowania religijne, konflikty etniczne i zbrojne w XXI wieku”, która odbędzie się w dniach 24-25 maja w Toruniu.

Organizatorami wydarzenia są: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Instytut Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

PROGRAM

SESJA PLENARNA – 24 maja 2018 r., godz. 10.00

PRZEŚLADOWANIA CHRZEŚCIJAN WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Aula WSKSiM w Toruniu, ul. Droga Starotoruńska 3

Ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło – przewodniczący polskiej sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie/ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

– Przyczyny prześladowań chrześcijan na podstawie publikacji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Beata Kempa – Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Polska pomoc humanitarna dla ofiar konfliktów zbrojnych w Syrii i Iraku

Prof. dr hab. Piotr Grochmalski – Dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie:

Chrześcijanie, Kościół katolicki i wiara w  Chińskiej Republice Ludowej

Prof. dr Christian Esquerra – Filipiny

Violet religious extremism: The ISIS Threat in the Philipines and Southeast Asia

SESJE PANELOWE z możliwością zgłoszenia referatu, godz. 14.00

1/ Polityka bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, polityka obronna;

2/ Konflikty i napięcia etniczne;

3/ Wojna, konflikt i terroryzm w przekazie medialnym;

4/ Konflikty religijne;

5/ Konflikty międzynarodowe.

SESJA EDUKACYJNA – 25 maja 2018 r., godz. 10:00

Aula 2 WSKSiM w Toruniu, ul. Św. Józefa 23/35

Dla młodzieży szkół średnich, studentów i osób zainteresowanych

Dr Jan Wiśniewski – koordynator RODM w Toruniu, WSKSiM w Toruniu

Konflikty na Bliskim Wschodzie jako przykład napięć religijnych

Dr Krystian Chołaszczyński –  konsultant RODM w Toruniu, WSKSiM w Toruniu

– Współczesne napięcia i konflikty w Afryce

 

Imienne zgłoszenia uczestników należy przesłać do 21 maja 2018 r. na adres:

RODM Toruń ul. Św. Józefa 23/35 87-100 Toruń

Tel.: 56 610 71 34 pon-pt 8:00 – 16:00

rodm@rodm-torun.pl

Opłata konferencyjna: 50 zł prelegenci sesji panelowych

Wbrew panującym powszechnie oczekiwaniom po zakończeniu II wojny światowej nie ustały konflikty zbrojne. Do dnia dzisiejszego wyliczono, że po 1945 r. miało miejsce około 2,5 tys. większych konfliktów zarówno międzypaństwowych – czyli działania zbrojne podejmowane przez jedno państwo przeciwko drugiemu, jak i konfliktów wewnętrznych, które były inspirowane z zewnątrz, a często prowadziły do wojen domowych. Nadzieję w tym względzie okazały się płonne również po zakończeniu stanu napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy ZSRR i państwami satelickimi skupionymi w Układzie Warszawskim, a państwami niekomunistycznymi – pod politycznym przywództwem Stanów Zjednoczonych, określanym często pojęciem „zimnej wojny”. Niestety, również nowy – XXI wiek – obfituje w dużą ilość konfliktów, które mają różne podłoże.

Konflikty czy też napięcia społeczne często powodowane były i są chęcią podporządkowania wyznawców innej religii, wyparcia z określonego terytorium, podporządkowania i nawrócenia ich lub nawet wyniszczenia. Wojny religijne toczone są często z powodu fanatyzmu lub wyrachowania przywódców państwowych czy też religijnych, którzy posługiwali i posługują się religią jako narzędziem do manipulacji społeczeństwem, do zdobycia lub utrzymania władzy i osiągania innych celów (politycznych, ekonomicznych, społecznych). Swoje działania i poglądy (niejednokrotnie rasistowskie i nacjonalistyczne) motywują ideą oczyszczenia świata ze zła, gdzie często „złem” określa się inne religie i ideologie. Wojny religijne występują w różnych okresach historii świata i charakteryzują się m.in. długotrwałością okresu konfliktowego. Wśród nich coraz częściej mają miejsce prześladowania chrześcijan. W czasach współczesnych chrześcijanie są prześladowani przez radykalne ruchy islamistyczne, np. w Iraku oraz hinduistyczne, a także przez systemy radykalnie ateistyczne panujące obecnie np. w Korei Północnej czy Chinach. Jak szacuje fundacja Open Doors, obecnie ok. 100 mln. chrześcijan jest ofiarami prześladowań, głównie w państwach islamskich, Korei Północnej oraz wskutek hinduskiego ekstremizmu i islamskiego terroryzmu, zaś tendencja jest wzrostowa Według raportu papieskiej fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie co roku na świecie ginie ponad 170 tys. chrześcijan. Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie szacuje, że 3/4 ofiar prześladowań religijnych stanowią chrześcijanie. Musimy o tym pamiętać oraz wspierać prześladowanych.

Ostatnimi czasy można zauważyć również wzrost liczby konfliktów o podłożu etnicznym. Mogą one przybierać formę czystek etnicznych, czyli zmuszania społeczności etnicznych do przesiedlania się poprzez stosowanie wobec nich represji, przemocy, akcji terrorystycznych, lub, w skrajnej formie ludobójstwa – systematycznej fizycznej eliminacji jednej grupy etnicznej przez drugą.

Organizatorzy