Komunikat dla Członków Rady Okręgu i Komisji Rewizyjnej Okręgu w Toruniu

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że Przewodniczący Oddziału Okręgowego w Toruniu zwołał posiedzenie Rady Okręgu na dzień 13.12. 2013 roku, o godz. 13.30 w Domu Pielgrzyma, Toruń ul Św. Józefa.

Porządek obrad:

1.  Informacja ogólna – Przewodniczący Rady Okręgu
2.  Ocena mijającego roku oraz omówienie zadań na rok 2014
3.  Dyskusja
4.  Sprawy statutowe
5.  Sprawy różne

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Sekretarz Rady Okręgu w Toruniu

Jan Biesek