Klauzula sumienia – debata w Gdańsku

 

 

Dlaczego klauzula sumienia

Nad tym zagadnieniem w Galerii Mariackiej debatowali, na zaproszenie Oddziału Okręgowego, działacze rodzinni, lekarze, prawnicy, przedsiębiorcy a także dziennikarze z Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Pretekstem do podjęcia tematu była Rezolucja skierowana do Prezydent Miasta Gdańska   w sprawie utworzenia czynnego 24 godziny punktu profilaktyki intymnej zapewniającego dostęp do lekarzy bez klauzul sumienia. Jest to kolejny krok, po Warszawie, Poznaniu, Krakowie ku likwidacji w ogóle w polskim prawie tego zapisu.

Drogę do wpisania klauzuli sumienia do Ustawy o zawodzie lekarza oraz Kodeksu Etyki Lekarskiej zebranym przedstawił dr Tomasz Gorczyński – członek  Komisji etyki Lekarskiej oraz Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku. Współpracując ze śp. dr Jerzym Umiastowskim /zmarłym kilka tygodni temu, naszym przyjacielem i autorytetem w dziedzinie etyki lekarskiej/, skutecznie przekonali decydentów o konieczności umieszczenia w polskim prawie, zapisów umożliwiających powstrzymanie się lekarzy przed zabiegami niezgodnymi z ich sumieniem. Niestety wskazał również na czyniony aktualnie zamach na te zapisy przez środowiska lewicowe.

https://www.youtube.com/watch?v=WEskF0uWRZw&t=71s

Wątek prawny kontynuowali Kazimierz Smoliński – mec. i poseł obecnej kadencji oraz mec. Marek Sosnowski. Obaj zwrócili uwagę na funkcjonowanie zapisów w praktyce, w której sumienie stałą się kategorią prawną. Niestety zauważono, że w pracach badawczych dotyczących kształtowania prawa znalazły się interpretacje wskazujące na konieczność umieszczenia w zapisach prawnych stwierdzeń, że kwestie moralne powinny być rozstrzygane już na etapie wybierania zawodu. Przy zawodach, w których uwzględnia  się kwestie moralne, nie powinni ich wybierać osoby, które z racji moralnych nie mogłyby podejmować określonych decyzji.

https://www.youtube.com/watch?v=fj5LfODL6js&t=6s       https://www.youtube.com/watch?v=RCdVBL3z7SI

Ważny głos w dyskusji, umieszczający dyskutowany problem w przestrzeni toczącej się rewolucji kulturowej zabrała Magdalena Hola– przedstawicielka HLI oraz poradnictwa rodzinnego. Wskazała, że  tego rodzaju ideologiczne pomysły, fałszujące rzeczywistość bazują głównie na lękach kobiet oraz braku wiedzy która może, przy braku rzetelnej informacji prowadzić nie tylko do utraty zdrowia ale może nawet do zgonu. Paradoksalnie można powiedzieć, że klauzula sumienia ratuje życie.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8kqokEHZyk

Cennym uzupełnieniem był głos Jerzego Karpińskiego – Lekarza Wojewódzkiego, który wskazał, że do tej pory ani nie było skarg na brak zabiegów czy usług, przy których przeszkodą jest klauzula sumienia. Żądanie aby funkcjonowały punkty bez jej obowiązywania są niezgodne z obowiązującym prawem. Dodatkowo jak w mieście demokracji i tolerancji mogłyby funkcjonować punkty jawnie propagujące dyskryminację i nietolerancję – w tym wypadku lekarzy powołujących się na klauzulę sumienia.

https://www.youtube.com/watch?v=UXJFSBi_XJI

Podjęty temat okazał się być szerszy aniżeli tylko służba zdrowia. Zwrócił na to uwagę Jacek Bażowski – przedstawiciel biznesu i Odpowiedzialnego Gdańska. Tak jak jeszcze w dziesięcioleciu 2000-2010 obowiązywała w korporacjach zasada, że pewnych działań i decyzji, z powodów etycznych nie powinno się podejmować. Tak obecnie, nawet kategoria zysku schodzi na drugi plan. a główną kategorią jest pieniądz.

https://www.youtube.com/watch?v=dWZtJ5SqDSI

Na pewno, jak zwracano uwagę, wrócimy do zagadnienia w szerszym aspekcie funkcjonowania sumienia w życiu społecznych.

Na koniec warto zwrócić uwagę, że w uzasadnieniu o konieczności realizacji przedsięwzięcia, wnioskodawca jakim jest Platforma Obywatelska wskazywała, na podobno pogarszające się standardy ochrony zdrowia seksualnego oraz najlepsze wzorce, i praktyki na całym świecie. Jakoś nie zauważono, że w Stanach Zjednoczonych  gabinet George’a Busha wprowadził klauzulę sumienia w 2009 r. Skutecznie broni ona lekarzy powołujących się na odmowę wykonywania zabiegów ze względu na swoje przekonania.

W.J.